Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegieKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce zachycuje děj satirické skladby Tyrolské elegie Karla Havlíčka Borovského, zmiňuje její postavy, téma či umělecké a kompoziční prostředky. Nechybí úryvek z práce a informace o autorovi.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Děj
4.
Postavy
5.
Téma
6.
Umělecké a kompoziční prostředky
7.
Úryvek

Úryvek

"Název: Tyrolské elegie
Autor: Karel Havlíček Borovský

Vznik: v době jeho internace v Brixenu
Druh: poezie
Žánr: báseň, autobiografie
Inspirace: Inspirací k tomuto dílu byl Havlíčkův vlastní zážitek
Námět: satirická skladba, která věrně líčí Havlíčkovu násilnou deportaci do Brixenu.

Informace o autorovi: český básník a novinář, považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky, realista, politicky patří do tzv. 2. generace národních buditelů, motiv irské lidové pověsti. Mezi jeho díla patří kromě Krále Lávry například Tyrolské elegie, Obrazy z Rus, Epigramy nebo Křest svatého Vladimíra

Obsah:
Tato satirická báseň o devíti zpěvech vypráví pravdivý příběh K.H.Borovského o jeho deportaci do Brixenu. Dílo je psáno jako monolog vypravěče obracejícího se k měsíci jako adresátovi.
Jednou pro něj v noci poslali kočár s policajty. Vzbudil ho četník a předal mu vzkaz od pana Bacha. Stálo tam, že potřebuje změnu povětří, a proto pro něj poslal kočár. Nemohl tedy odmítnout a i proto, že měl četník za rozkaz ho přemluvit. Dedera, který řídil jeho převoz, mu pravil, ať s sebou nebere zbraně a ať jde inkognito. Oblékl se a šel ven. Venku už stáli připravení koně a četníci. Rozloučil se s rodinou a jel.
Když projížděli přes Jihlavu, vzpomněl si na věznici Kufstein. Cesta z Reichenhallu do Waidringu byla hrozná. Jeli strmou cestou, kočár se houpal a on pravil, že je to tím, že v kočáře se veze i člověk se špatným svědomím a ať ten hříšník tedy vyskočí. Jen to dořekl, všichni vyrazili dvířka a vyskákali z vozu. Bez opratí a kočího cválal s koňmi sám. Přijel k poště, kde povečeřel. Poté si pro něj přišla policie.
Borovského uvěznili a do Čech poslali potvrzení o jeho převzetí. Často mu v Brixenu byl jediným přítelem měsíc, se kterým rozmlouval.

Postavy:
Borovský
Bach - rakouský ministr
Dedera - policejní komisař

Téma: Havlíčkův život ve vyhnanství v rakouském Brixenu, ostrá útočná satira na Rakousko-Uherskou vládu a státní policii. Autor zesměšňuje a kritizuje tehdejší vládu a policejní aparát.

Charakteristika žánru, básnické útvary, jazyk: verše (rým a, b, c, b), čeština, makaronismus (míšení jazyků - němčina, latina), parodie, satira, hyperbola, Havlíček vycházel z lidových písní, 9 zpěvů

Úryvek:
„Sviť, měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
jakpak se ti Brixen líbí? –
Neškareď se tak!

Nepospíchej, pozastav se,
nechoď ještě spát:
abych s tebou jen chvilinku mohl
diškutýrovat.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506b41c51e33b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Borovsky_Tyrolske_elegie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse