Seminarky.cz > Životopisy > > > Karel Hlaváček

Karel HlaváčekKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Karla Hlaváčka.

Obsah

1.
Karel Hlaváček

Úryvek

"Hlaváček Karel (1874 – 1898)

Český básník a výtvarník. Narodil se v Praze v dělnickém prostředí, studoval na vyšší reálné škole v Karlíně, po maturitě se zapsal jako mimořádný posluchač na filozofickou fakultu a současně navštěvoval kurs kreslení na uměleckoprůmyslové škole. Významný představitel české dekadence a symbolismu, spolupracovník časopisu Moderní revue, kde uveřejňoval své básně a výtvarné kritiky. Zemřel ve 24 letech na tuberkulozu.
Sokolské sonety – první sbírka, napsaná v duchu sokolských zásad, zdůrazňující optimistický přístup k životu, zdraví a pravdě
Mstivá kantiléna – básník učaroval hudebností svého verše. Sbírka se skládá ze 12 básní, které mají písňovou formu
Pozdě k ránu – sbírka silně ovlivněná dekadencí, převládají monotónní nálady podpořené nezvyklou hudebností veršů. Scenérii sbírky tvoří neskutečná až snová krajiny, přelom mezi dnem a nocí. Přírodní jevy zobrazují básníkovo nitro, které je plné melancholie a zmaru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5215d7093abbe.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
K_Hlavacek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse