Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Hynek Mácha: Márinka

Karel Hynek Mácha: Márinka


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Rozbor se zabývá životem autora a jeho charakteristikou tvorby. Je zde také historický kontext doby a další autorova díla. Následuje rozbor Márinky a samotný děj díla. Na závěr je uvedena aktuálnost díla.

Obsah

1.
Karel Hynek Mácha
1.1
Život
1.2
Tvorba
2.
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Romantismus
2.2
Májovci
3.
Další Máchova díla
4.
Márinka
4.1
Vnitřní stavba děje
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Okolnosti vzniku a vlivu díla
5.
Aktuálnost díla

Úryvek

"Karel Hynek Mácha (1810-1836)
Život:
• Narozen na Oujezdě na Malé Straně v Praze
• Mládí strávil na Františku=chudinská čtvrť (jeho rodina zbankrotovala)=>inspirace na Márinku
• Jmenoval se Ignác Mácha, Ignác= Hynek, Karel je vymyšlené
• Byl tvrdohlavý, vnímavý, citlivý, měl zádumčivý vzhled, bledou tvář, hluboké černé oči
• Otec byl mlynář, matka pocházela z rodiny hudebníků, bratr Michal
• Studoval na gymnáziu, vystudoval práva=> právnický koncipient v Litoměřicích
• Hrál v ochotnickém divadle=> dívka Lori Šomková, měl s ní syna
• Zemřel na choleru- pomáhal hasit požár, napil se infikované vody; v den svatby
• Cestovatel- pěšky do S Itálie, několikrát do Krkonoš- hrady a zámky maloval+ inspirace
• Byl náladový- komplikovaný vztah se ženami; znal Tyla- z ochotnického divadla, neměl ho rád
Tvorba:
• Za studií psal romantické básně, nejprve němčinu (tu znal velmi dobře)- sb. Pokusy z mládí Ignáce Máchy
• Psal si deníky z poznatků ze světové literatury a z přírody během jeho cest
• Byl všestranný, psal poezii, prózu i dramata- ty však byla neúspěšná a už se nehrají (Bratrovrah, Václav a Boleslav, Král Friedrich)
• Poezii začínal psát německy, pak i česky- b. V svět jsem vstoupil (do časopisů), byl pochopen až mladší generací Májovců (Jan Neruda, Vítězslav Hájek)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561820daea6b3.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
4_Karel_Hynek_Macha__Marinka.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse