Seminarky.cz > Čtenářský deník > Velký čtenářský deník > > Karel Jaromír Erben - Kytice

Karel Jaromír Erben - Kytice


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Velký čtenářský deník

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora a také obsahuje vlastní myšlenky, názory a postoje autora práce. Jednotlivé aspekty, které tato práce rozbírá jsou uvedeny v obsahu práce.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kontext
3.
Kniha
4.
Hlavní myšlenka
5.
Kompozice díla
6.
Zracadlově protilehlé básně
7.
Seznam básní
8.
Rozbor jednotlivých balad
8.1.
Svatební košile
8.1.1
Hlavní myšlenka balady
8.1.2
Děj
8.1.3
Rozbor
8.1.4
Příklad
8.1.5
Jazykové prostředky
8.2
Vodník
8.2.1
Hlavní myšlenka balady
8.2.2
Děj
8.2.3
Rozbor
8.2.4
Jazykové prostředky
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Výběr z biografie autora


 07.11.1811 – 21.11.1870

 Český básník a historik, první archivář města Prahy.

 Hlavní představitel české romanticky orientované literatury.

 Sbíral lidové písně a pohádky.

 Při studiích práv v Praze se seznámil s Františkem Palackým, jenž měl na něj velký vliv.

 Mezi nejvýznamnější díla patří básnická sbírka „Kytice z národních pověstí“ a lidové písně a pohádky - „Prostonárodní české písně a říkadla“, „Vybrané báje a pověsti národních jiných větví slovanských“ a „České pohádky“.

Kontext

 Erbenovým vrstevníkem je např. Karel Hynek Mácha („Máj“), Karel Sabina („Prodaná nevěsta“) ad.

 Autor spadá do období národního obrození."

Poznámka

Práce obsahuje jeden obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563b3dde28f1e.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Jaromir_Erben_Kytice2.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse