Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Jaromír Erben - Kytice

Karel Jaromír Erben - Kytice


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Kytice. Rozebírá nejen děj díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Kytice

Úryvek

"Svatební košile
Mladá dívka čeká na svého milého, který odešel na vojnu. V ní taky zahynul a vrací se jako umrlec to dívka však netuší. V noci se vydají ke hřbitovu když dívky zjistí, že je umrlec zmizí v komoře kde na márách leží umrlec. Voják ho několikrát probouzí, ale dívka tím, že se stále modlí ho zpátky uspává. Nakonec zakokrhá kohout a dívka je zachráněna. Z toho šoku však zešediví.

Polednice
Neposlušnost dítěte dožene matku k tomu, aby zavolala polednici. Ona však dítě chtěla jenom zastrašit, ale polednice opravdu přijde a matka vinouc dítě k sobě ho udusí.
Trest: Smrt dítěte.

Zlatý kolovrat
K chalupě přijede jednoho dne král, aby se něčeho napil. Požádá ženu, která v ní bydlí o ruku její nevlastní dcery. Matka však, že je její nevlastní dcera podobná té vlastní, ale král si stojí za svým.Proto macecha zabije svou nevlastní dceru a vlastní provdá za krále. Děda, který se z ničeho nic objeví pošle svého pomocníka ke královně, aby mu vyměnila nohy, ruce a oči za zlatý kolovrat, přeslici a kuželičku. Pak Dorotku probudí a na zámku začne kolovrat zpívat co udělaly Dorotce. A tak král jede hledat Dorotku do lesa. A vezme si ji za ženu.
Trest: Macecha a její dcera jsou ponechány osudu a co Dorotce udělaly teď se proti nim obrátilo.

Štědrý den
Dvě dívky chtějí vidět svou budoucnost. Hana vidí svatbu, ale Marie smrt. Osud se naplní. Hana slaví svatbu, ale Marii čeká smrt.
Trest: Nikdo by neměl zjišťovat svůj osud.

Vodník
Zlý vodník se zmocní dívky, když pere prádlo. Dívka je donucena se za něho provdat a mají spolu dítě. Dívka však prosí, aby ji pustil za matkou . Vodník nakonec svolí jenže dítě zůstane v rybníku. Dívka slíbí, že se vrátí, jenže pak ji matka nechce pustit. Vodník pak dítě zabije.
Trest: Dívka neposlechla matku a musela si vzít vodníka. Matka svou dceru nepustila za dítětem a proto vodník dítě usmrtil."

Poznámka

Albrechtova střední, Český Těšín

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5648fcc4b6fd2.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
7._Karel_Jaromir_Erben___Kytice___Nrrodn__obrozeni.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse