Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kartografie a vybrané státy - maturitní otázky ze zeměpisu

Kartografie a vybrané státy - maturitní otázky ze zeměpisu

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované maturitní otázky ze zeměpisu pro gymnázia. Zabývá se vývojem geografie. Heslovitou formou popisuje tvar a velikost Země. Charakterizuje vybrané státy. Věnuje se rovněž vzniku map i kartografii obecně. U nás najdete také ostatní části otázek: Stavba a složení Země - maturitní otázky ze zeměpisu, Demografie a vybrané státy - maturitní otázky ze zeměpisu, Maturitní otázky ze zeměpisu - 11 otázek , Maturitní otázky ze zeměpisu - 9 otázek .

Obsah

1.
Vývoj geografie, její postavení v soustavě věd, současné členění a zaměření
2.
Asijští draci
3.
Tvar a velikost Země
4.
Společenství nezávislých států
5.
Pohyby Země, jejich důsledky, Slapové jevy
6.
Západoevropské státy – EU - Německo, Velká Británie, Irsko
7.
Vznik mapy a kartografické zobrazovací způsoby
8.
Ukrajina, Bělorusko, Moldávie
9.
Měřítko a obsah mapy
10.
Zakavkazsko a Střední Asie
11.
Využití map, dálkový průzkum Země a jeho využití v praxi
12.
Pobaltské republiky

Úryvek

"Vznik mapy a kartografické zobrazovací způsoby

• Vznik mapy

1) promítnutí na průmětnu
2) zmenšení v měřítku
3) použití kartografického zobrazovacího způsobu

1) Zjednodušení, promítnutí na tzv. topografickou průmětnu:
a) rovinná (do 700km2)
b) elipsoidická
c) kulová (u nás r=6380km)

2) Převedené těchto referenčních ploch do roviny( kuželové) některým kartografickým způsobem:
a) rovinná
b) elipsoidická
- promítnutí na elipsoidní průmětnu, změření v měřítku
- zobrazené kartografickým způsobem
c) kulová

• Práce na mapě

1) astronomická
o stanoví polohy bodů (hvězd, základních bodů na Zemi)

2) geodetické
o z bodů se sestaví trojúhelníková síť
a) trigonometrická
o její vrcholy = trigonometrické body (přesně určena zeměpisná poloha,výška,šířka)
o slouží k určení zeměpisné polohy (existují různého řádu I.-V.)
o I.řád: 30-40 km (strany trojúhelníku)
o V.řád: 1-2 km
o tyto body jsou signalizovány měřickými věžemi (čím menší řád, tím menší věže)
o úhly se měří teodolitem
o délky se počítají z přesně změřených základen ( v ČR 4)
o 4 základny:chebská,kroměřížská,čes. budějovická, poděbradská)
o výchozím bodem je Pecný (jv. od Prahy)

b) nivelační síť
-slouží k určení nadmořské výšky
-vrcholy=nivelační body
-nadmořská výška se vztahuje k Baltskému moři (Kronštadt-Rusko) =>
=> „výškový systém baltský“, do roku 1955 jadranský
- u nás bod č.1 Lišov ( u ČB) – Balt 564,7597 m.n.m.,Jadran 565,1483 m.n.m.

c) gravimetrická síť
- na vrcholech bodů se měří hodnota tíhového zrychlení

3) topografické
- popis malého území, kde je řeka, silnice,

a) práce v terénu
-podrobné měření, polohopis a výškopis v krajině
b) vyhodnocení leteckých snímků

4) kartografické
-čistokresba ( v kanceláři)

5) reprodukční
- vlastní tisk mapy

• kartografie – nauka o mapách
• mapa – zmenšený rovinný obraz zemského povrchu
• globus – zmenšený model Země

• mapa původní(originální) – vzniká z přímého měření v terénu (velké měřítko)
• mapa odvozená – vzniká z mapy původních bez práce v terénu (malé měřítko)

Kartografické zobrazovací způsoby

• Dělí se podle:
o a) zkreslení
o b) polohy konstrukční osy
o c) druhu zobrazovací polohy

a) Podle zkreslení
1) plochojevné-nezkreslí plochy, zkreslí úhly a délky, srovnání-velikosti různých zemí
2) úhlojevné-nezkreslí úhly, zkreslí plochy a délky, námořní plavby
3) délkojevné-nezkreslí délky
4) vyrovnávací-tlumí zkreslení ploch i úhlů

b) Podle polohy konstrukční osy
1) zobrazení v normální poloze (pólové)
2) zobrazení v příčné poloze (rovník,transverzální)
3) zobrazení v obecné poloze (šikmé)

c) Podle druhu zobrazovací polohy
1) azimutální – zobrazovací plochou je rovina
2) válcová - zobrazovací plochou je plášť válce
3) kuželová - zobrazovací plochou je plášť kužele
4) obecná –geografická síť je odvozena podle matematicky formulovaných požadavků
• pro mapy světa na 1 listu=>polykónické (mnohokuželové) zobrazení


Kartografie
• nauka o mapách
• globus = zmenšený model Země, vyjadřuje se v měřítku 1:70 mil.
nebo 1:40 mil. (=číselné měřítko, 1com na globu=400 000 km v reálu)
• mapa = zmenšený povrch Země převedený do roviny => dochází ke zkreslení
• měřítko:
o 1) číselné
o 2) grafické (autor sám určí jaká velikost udává měřítko)
• zeměpisná síť- zeměpisné souřadnice, určují polohu každého místa na Zemi
• zeměpisná šířka … φ
o uvádí se v úhlech
o udává úhel mezi rovinnou dráhou rovníku a spojnicí středu Země s místem na zemském povrchu
o max. hodnota z.š. -90°
o rovnoběžka – spojnice bodu se stejnou zeměpisnou šířkou
o důležité rovnoběžky: Obratník raka (23,5° s.š.), Obratník kozoroha (23,5°j.š.) => poslední místo, kam mohou paprsky dopadat kolmo Severní polární kruh (66,5°s.š.),Jižné polární kruh (66,5°j.š.) => za polárním kruhem je polární den X noc Rovník 0° - nejdelší rovnoběžka

• zeměpisná délka … λ
o uvádí se v úhlech
o udává úhel mezi místním a nultým rovníkem
o max. hodnoty … 180°na západ, 180°na východ
o Poledník
- spojnice bodu se stejnou zeměpisnou délkou"

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Maturitní otázky část 1/3.
Práce obsahuje věcnou chybu - metoda anamorfóry má být metoda anamorfózy.
Práce čerpá z: http://kuratka.cz/geografie.ppt.; http://vychodni-asijsti-tygri.navajo.cz/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse