Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kasifikace výukových metod

Kasifikace výukových metod

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Tato práce heslovitě seznamuje s klasifikací výukových metod. První část uvádí klasifikace dle Průchy, Maňáka, Lernera, i Mojžíška. Druhá část se zabývá charakteristikou, uplatněním a využitím slovních metod. Představuje jednotlivé monologické a dialogické metody. V závěru práce je připojen opakovací test vědomostí, včetně odpovědí.

Obsah

1.
Klasifikace metod vyučování je velmi rozsáhlá (převzato od Průcha, 2000)
2.
Další klasifikace metod vyučování
3.
Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky (podle Maňáka, 1995)
3.1.
Metody z hlediska poznání a typu poznatků
3.2.
Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků
3.3.
Metody z hlediska myšlenkových operací
3.4.
Metody z hlediska výchovně vzdělávacího procesu
3.5.
Metody z hlediska výukových forem a prostředků
4.
J. Lerner a jeho klasifikace výukových metod
5.
Další členění vyučovacích metod ( podle Mojžíška, 1988 )
5.1.
Metody přímého přenosu poznatků ze subjektu na objekt
5.2.
Metody zprostředkovaného přenosu poznatků pomocí názoru
5.3.
Metody heuristické povahy (metody problémové)
5.4.
Metody samostatné práce žáků
5.5.
Metody opakování a procvičování vědomostí
5.6.
Metody opakování a procvičování dovedností
6.
Charakteristika, uplatnění a využití slovních metod
6.1.
Slovní metody
6.2.
Monologické metody
6.2.1.
Výklad
6.2.2.
Přednáška
6.3.
Dialogické metody
6.3.1.
Otázka
6.3.2.
Rozhovor
6.3.3.
Diskuse
6.3.4.
Beseda
6.3.5.
Seminář
6.3.6.
Brainstorming
7.
Opakovací písemný test + odpovědi

Úryvek

"Klasifikace metod vyučování je velmi rozsáhlá
/ převzato od Průcha, 2000 /. Obvykle se rozlišují:
- metody verbální – slovní – např. vysvětlování, přednáška, rozhovor, písemné práce, práce s textem
- metody názorné – demonstrační – např. pozorování obrazů, modelů, pokusů, filmové nebo počítačové projekce
- metody praktické – např. laboratorní práce, výtvarné činnosti, manuální činnosti v dílnách, školních zahradách aj.

Další klasifikace metod vyučování se opírají o rozlišování:
podle stupně aktivity žáků - metody samostatné práce žáků aj. podle kognitivních operací - metody srovnávací,- metody analytické aj.
Existují obecné metody a metody speciální. Máme právo vybrat si metody, které nám nejvíce vyhovují- pak také vyhovují vyučovaným.
Je rozdíl mezi:
a)metodou – cílené postupy, jednání, podle určitých pravidel, činnost učitele a žáků, která vede k dosažení předem stanoveného cíle
b)metodikou – pomůcka, podklad, návod na papíře, scénář hodiny.
Vyučovacími metodami můžeme rozumět aktivity učitele při organizování procesu osvojování si nových vědomostí a dovedností žáků ( Maňák, 2001 )

KOMPLEXNÍ KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH SKUPIN METOD VÝUKY
/ podle Maňáka, 1995 /

- Metody z hlediska poznání a typu poznatků=aspekt DIDAKTICKÝ

1) slovní metoda
- monologická = výklad, vyprávění
- dialogická = diskuse, pokládání otázek
- písemných prací = písemné cvičení, kompozice
- práce s učebnicí, knihou

2) názorně demonstrační metody
- pozorování předmětů a jevů
- předvádění ( předmětů, modulů, pokusů )
- demonstrace obrazů statických
- projekce statická a dynamická

3) praktické metody
- nácvik pohybových a pracovních dovedností
- laboratorní práce
- pracovní činnosti ( v dílnách, na pozemku )
- grafické a výtvarné činnosti"

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Práce pro předmět Obecná didaktika - Univerzita Hradec Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18252
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse