Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kategorie manažerských rolí podle H. Mintzberga - maturitní otázka

Kategorie manažerských rolí podle H. Mintzberga - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce řeší problematiku manažerských rolí podle H. Mintzberga. Autor uvádí základní členění a stručnou charakteristiku tří kategorií.

Obsah

1.
Kategorie manažerských rolí
1.1.
Interpersonální role
1.2.
Informační role
1.3.
Rozhodovací role

Úryvek

"a) interpersonální role (inter=uvnitř-mezilidská)
•manageři odpovídají za práci svých lidí
•musí motivovat a povzbuzovat své zaměstnance
•ve většině podniků odpovídají za přijímání a přípravu vl. personálu
•musí slaďovat jejich individuální potřeby se zájmy organizace
•každý manažer má určité ceremoniální povinnosti (president přijímá významné osobnosti, předák absolvuje svatbu soustružníka, vedoucí pozve na oběd zákazníka apod.)
•odpovídá za přijímání a přípravu vlast. lidí

b) informační role
•manažer neustále pátrá po informacích – získává je na základě osobních kontaktů
•určitou část informací předává svým podřízeným
•určité informace předává lidem, kteří nejsou členy jeho útvaru – musí informovat vlivné lidi a nadřízené

c) rozhodovací role
•manager neustale vyhledává nové nápady a dává impulsy k zahájení rozvoje
•reaguje na různé poruchové tlaky (porušení smlouvy s dodavatelem -> přestane dodávat)
•schvaluje důležitá rozhodnutí ve výdajové oblasti
•sehrává roly vyjednavatele"

Poznámka

Práce obsahuje gramatické chyby a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x486163275a0c8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Manazerske_role.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse