Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kavárna Sunset - podnikatelský záměr

Kavárna Sunset - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je podnikatelským plánem na založení kavárny. V úvodních kapitolách se věnuje postupu při zakládání podniku, definuje malého a drobného podnikatele, živnost, provozovnu a vysvětluje účel a strukturu podnikatelského plánu. Poté se zaměřuje na praktickou část - založení kavárny Sunset. Poskytuje základní údaje jak o budoucí firmě, tak o jejím zřizovateli. Přibližuje předmět, poslání, cíl a organizaci podnikání. Popisuje umístění své provozovny, charakterizuje odbyt a marketing. Provádí analýzu konkurence, SWOT analýzu i finanční analýzu. Nezapomíná na demografickou segmentaci trhu.

Obsah

1.
Postup při zakládání podniku
2.
Definice malého a drobného podnikatele
3.
Živnost
3.1.
Všeobecné podmínky k získání souhlasu s provozováním živnosti fyzickými osobami
3.2.
Zvláštní podmínky
3.3.
Překážky provozování živnosti
3.4.
Osoby vyloučené z podnikání
3.5.
Dělení živností podle živnostenského zákona
3.6.
Jak získat živnostenský nebo koncesní list
3.7.
Vznik oprávnění na vykonávání živnosti
3.8.
Co není živností
4.
Co je provozovna
5.
Podnikatelský plán
5.1.
K čemu slouží podnikatelský plán podniku
5.2.
Zásady zpracování podnikatelského plánu
5.3.
Struktura podnikatelského plánu
6.
Základní údaje o budoucí firmě (název a sídlo firmy, místo podnikání, odpovědný zástupce, předmět podnikání)
7.
Základní údaje o zakladateli
7.1.
Osobní údaje
7.2.
Profesní údaje
7.3.
Předpoklady, důvody k založení a vedení podniku
8.
Podnik
8.1.
Předmět podnikání
9.
Poslání podniku
10.
Cíle podniku
10.1.
Krátkodobé cíle podniku
10.2.
Dlouhodobé cíle podniku
11.
Organizace podniku
11.1.
Rozdělení odpovědnosti (po zahájení činnosti podniku)
12.
Umístění provozovny
13.
Odbyt, marketing
13.1.
Otázky v dotazníku
13.2.
Opatření na podporu prodeje
14.
Analýzy
14.1.
Analýza konkurence
14.2.
Analýza SWOT
14.2.1.
Analýza silných stránek
14.2.2.
Analýza slabých stránek
14.2.3.
Analýza příležitostí
14.2.4.
Analýza hrozeb
14.3.
Dodavatelé
14.4.
Zákazníci
15.
Demografická segmentace trhu
15.1.
Pohlaví
15.1.1.
Žena
15.1.2.
Muž
15.2.
Vzdělání
15.3.
Věk
16.
Finanční plán
16.1.
Zahajovací rozvaha
16.2.
Režijní náklady za rok
16.3.
Mzdové náklady
16.4.
Rozpočet
16.5.
Výkaz zisků a ztrát za 1. rok podnikání
16.6.
Finanční analýza
16.6.1.
Ukazatele likvidity
16.6.2.
Ukazatele rentability
16.6.3.
Ostatní ukazatele
16.6.4.
Poměrové ukazatele

Úryvek

"8. Podnik

 Podnikatelská činnost bude zajišťována prostřednictvím nově založené provozovny. Právní formou živnosti. Počáteční základní kapitál bude 4 733 000 Kč, 500 000 Kč bude vloženo v hotovosti a 3 000 000Kč jako nemovitost. Další potřebné zdroje pro chod firmy budou hrazeny z bankovního dlouhodobého úvěru 1 233 000 Kč)
 Společnost bude založena na podzim (1. října) roku 2008. Název podniku je odvozen od předmětu činnosti kavárna-bistro – Kavárna SUNSET
 Pro předmět podnikání byla provedena analýza trhu. Výsledkem analýzy trhu je konstatování, že současné podmínky na trhu v oblasti pohostinství jsou příznivé. Pomocí provedené SWOT analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby.
 Na základě výsledků analýz byla navržena odbytová, cenová strategie.

8.1. Předmět podnikání:
 Předmětem podnikání bude hostinská činnost. Provozovaná podle živnostenského zákoníku a podle hygienických norem.
 Poskytování teplých i studených pokrmů a cukrářských výrobků
 Poskytování teplých i studených alkoholických i nealkoholických nápojů

9. Poslání podniku

 je poskytování služeb a výrobků v odvětví pohostinství – kavárna – bude vybavena výrobním (kuchyně) i odbytovým střediskem (restaurační prostory). Podnik se bude především zaměřovat na osoby od věku 18-ti a více díky jejich kupní síle a také kvůli dnešnímu hektickému způsobu života (managerove, zaměstnanci – neustálý spěch) Proto tedy bude poskytovat v ranních hodinách rychlé snídaně (teplé i studené) v dopoledních a odpoledních hodinách bude poskytovat lehké a rychle obědy. Veškeré pokrmy a nápoje budou nabízeny tzv. „s sebou“ ale díky velkému odbytovému středisku si budou moci zákazníci své pokrmy a nápoje sníst a vypít i přímo v restauraci, mimo rychlých snídaní a obědů bude kavárna specializována na velký výběr cukrářských výrobků a druhů teplých nápojů."

Poznámka

Vypracováno na úrovni střední školy. Obsahuje tabulky. Čistý text tvoří cca 15 stran. Práce částečně čerpá z: http://skola2002.eldesys.cz/2semestr/nauka/11.tema.doc, http://www.strukturalnifondy.info/data/definice%20MSP.pdf, http://business.center.cz/business/pravo/zivnost/provozovna.asp, http://is.muni.cz/th/69319/esf_b/bakalarska_prace_2006_hynek.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse