Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Kladivo na čarodějnice - Václav Kaplický

Kladivo na čarodějnice - Václav Kaplický


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor knihy Kladivo na čarodějnice od Václava Kaplického, který je vhodný k maturitní zkoušce i s poměrně rozsáhlým obsahem.

Obsah

1.
Údaje o autorovi, jeho další díla, současníci
2.
Charakteristika doby, ve které bylo dílo vydáno
3.
Literární druh a žánr, umělecký směr
4.
Charakteristika hlavních postav, obsah
5.
Kompozice
6.
Jazyk, hlavní téma
7.
Zajímavosti, vliv díla

Úryvek

"Václav Kaplický (1895 – 1982) byl český prozaik a publicista. Sympatizoval s T. G. Masarykem. Otevřeně vystupoval proti nacistickým tendencím. Musel jít bojovat do 1. světové války. Bojoval na haličské frontě. Byl zajat. Poté vstoupit do československých legií. Po návratu z války se začal věnovat literatuře. Byl silně ovlivněn legionářskou prózou. Snažil se o prohloubení lidové četby. Později se začal věnovat výhradně historické próze. Inspiraci čerpal s husitské doby, čarodějnických procesů a bezpráví.
Další díla: Kraj kalicha (z husitského prostředí, Čtveráci (o selské povstání), Hvězda na východě (léta první republiky)
Současníci: Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký
Doba: 2. pol. 20. století – období po 2. světové válce
50. léta 20. století – studená válka, politické procesy
r. 1953 – smrt Gottwalda a Stalina – 1. vlna uvolnění
60. léta 20. století – 2. vlna uvolnění, Pražské jaro
r. 1968 – vpád vojsk varšavské smlouvy, okupace Československa
období normalizace – tvrdý komunistický režim, nesvoboda
Literatura v Československu se dělila:
a) oficiálně vydávaná literatura – autoři mohli vydávat
b) samizdatová – literatura režimu vzdorující, šířená vlastními prostředky
c) exilová vydávaná v zahraničí, protože autoři měli zakázáno publikovat ve své zemi
Kaplický patří do oficiálně vydávané literatury.

Kladivo na čarodějnice patří do epiky (má děj). Je to historický román (delší časové období, hodně postav, hlavní dějová linie se dále větví)
historický = popisuje události z české historie

Děj se odehrává v okolí Mohelnice, Velkých Losin, Šumperku a Olomouce ve 2. pol 17. století.
Žebračka Maryna Schuchová se domluví Dorotou Groerovou, že jí přinese z kostela posvátnou hostii, protože Groerce přestala dojit kráva a hostie by jí měla pomoci. Schuchová se po svatém příjmení pokusila hostii schovat, ale i přesto byla odhalena. Nikdo jí nevěřil, proč hostii ukradla. Označili jí za čarodějnici a zavřeli do vězení. Když se to dozvěděla hraběnka z Galle, žijící naa zámku ve Velkých Losinách, byla velice znepokojená a dostala strach. Nechala povolat inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. To byl velice zlý a ošklivý člověk, který se zasloužil odhalení a upálení čarodějnic. Když Boblig dorazil do Losin, hned začal s vyšetřováním a pomáhal mu Nácek, který byl jeho pravou rukou a všichni se ho báli, protože byl mnohem ošklivější než Boblig. Inkvizitor začal nejprve vyslýchat žebračku Schuchovou. Ta měla strach před učením a obvinila Groerovou a Davidku z čarodějnictví. Ženy však byly nevinné a Boblig je nechal mučit, aby se přiznaly. Mučení bylo drsné a ženy byly donuceny, přiznat se ke všemu, co nikdy neudělali. Davidka během mučení zemřela. Boblig tvrdil, že za to mohl ďábel, že jí zlomil vaz. Lidé v Mohelnici a v okolí Losin z Bobliga měli obrovský strach. Bblig stále pokračoval v odhalování a obviňování lidí z čarodějnictví. Všichni byli však poctivý a nevinní. Pan děkan Kryštof Lautner byl z Bobliga velice znepokojený, protože všechny lidi znal osobně a věděl, že jsou poctivý a rozhodně se ničím neprovinili. Snažil se promluvit s Bobligem a snažil se zabránit dalšímu zatýkání nevinných lidí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540d6ae3397e0.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kladivo_na_carodejnice.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse