Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klasický životopis

Klasický životopis


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vzor klasického životopisu vhodného pro slohovou práci na základní či střední škole. Příklad odborného životopisu má všechny náležitosti, které má životopis obsahovat. Jsou zde osobní údaje, před dosaženého vzdělání, jazykové dovednosti, koníčky a výčet dalších dovedností. Nechybí nezbytný podpis a datace.

Obsah

1.
Představení
2.
Zaměstnání rodičů
3.
Dosažené vzdělání
4.
Jazykové znalosti
5.
Vlastnosti
6.
Oblíbené předměty
7.
Budoucí plány
8.
Podpis a datace

Úryvek

"Jmenuji se Františka Skočdopolová. Narodila jsem se 20. července 1994 ve Valašském Meziříčí, kde nyní bydlím. Moje matka vystudovala střední školu v oboru prodavačka – obuv a galanterie. Pracovala jako prodavačka, momentálně je na mateřské dovolené. Otec je vyučený automechanik, má vysokoškolské vzdělání. Dříve byl voják z povolání, nyní pracuje na městském úřadě. Mám dva sourozence, dvouletou sestru a devatenáctiletého bratra, který studuje obor informační technologie ve čtvrtém ročníku střední školy.
V roce 2010 jsem ukončila Základní školu ve Valašském Meziříčí, kde jsem navštěvovala třídu s rozšířenou výukou informatiky. Nyní studuji druhý ročník na Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziřící v oboru ekonomické lyceum.
Sedmým rokem studuji anglický jazyk, moje znalosti dosahují mírně pokročilé úrovně, v roce 2011 jsem se zúčastnila týdenního studijního pobytu v Anglii. Ovládám základny francouzského a začáteční úroveň jazyka německého."

Poznámka

Práce je v rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8ae36dac3a2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Klasicky_zivotopis.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse