Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Klínové spoje

Klínové spoje


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma Klínové spoje. Práce popisuje a zobrazuje tři základní druhy klínů, dále popisuje využití v praxi.

Obsah

1.
Popis a zobrazení tři základních druhů klínů
2.
Jejich využití v praxi

Úryvek

"Spoje klínové
 vytváří rozebíratelné spojení dvou strojních součástí
 patří mezi spoje s tvarovým a silovým stykem
 slouží k přenosu krouticího momentu z hřídele na náboj, nebo k nastavení vzájemné polohy těchto částí, nebo k vymezení vůle mezi nimi.

Podstata klínového spoje:
 Podstatou fungování klínových spojů je tření, které vzniká ve stykových plochách mezi klínem a spojovanými součástmi.
 Klín má v podélném směru úkos a zaráží se ve směru osy hřídele mezi hřídel a náboj. Výška a šířka klínu a také hloubky hřídelových i nábojových drážek jsou normalizovány.
 Tyto spoje nejsou vhodné tam, kde jsou vysoké otáčky. V důsledku zaražení klínu dochází k vyosení náboje a následně při vysokých otáčkách k vibracím.
 Klíny jsou normalizované a najdeme je ve strojnických tabulkách."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57506fff5d822.zip (1732 kB)
Nezabalený formát:
klinove_spoje.doc (1812 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse