Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace mezi veřejností a soukromou vysokou školou - cvičení z komunikačních strategií

Komunikace mezi veřejností a soukromou vysokou školou - cvičení z komunikačních strategií


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cvičení z komunikačních strategií velmi stručně rozebírá komunikaci mezi veřejností a soukromou vysokou školou. Heslovitě uvádí informace, které daná VŠ poskytuje široké veřejnosti. Následuje otázka výběru soukromé VŠ jako protikladu k veřejné či státní VŠ. Závěr patří obecně médiím zajišťujícím školám reklamu.

Obsah

1.
Komunikační strategie - komunikace mezi veřejností a školou
2.
Důležité informace poskytující škola veřejnosti
3.
Výběr soukromé vysoké školy
4.
Média zajišťující reklamu soukromé vysoké škole (obecně)

Úryvek

"Komunikační strategie
Komunikace mezi veřejností a školou velmi důležitá. Bez kvalitní komunikace a včasné informovanosti veřejnosti si to v dnešní době není možno ani představit.

Důležité informace:
• Studijní obor
• Studijní program
• Forma studia: prezenční, UPPS, individuální
• Zajištění studia: převážně vysokoškolští docenti a profesoři
• Délka studia: 3 roky (6 semestrů)
• Zakončení studia: bakalářskou zkouškou
• Školné
• Přijímací zkoušky (termíny podání přihlášek a vykonání přijímacích zkoušek)

Aby mohla soukromá vysoká škola dobře fungovat, je třeba se zamyslet nad tím, zda školné, které si studenti platí je odpovídající tomu co se dozvědí. Mnoho studentů si vybírá soukromou vysokou školu, proto, že jsou na ni mnohem jednodušší a ne tak moc stresující přijímací zkoušky. Druhý a to významný faktor, proč si právě vybrat soukromou vysokou školu je přístup přednášejících, možnost domluvy a další výhody, které veřejné vysoké školy nemají.

Reklama:
• Internetové stránky a správce sítě"

Poznámka

Práce je informačně nedostatečná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475040bdbb441.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Verejnost_a_soukroma_VS_esej.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse