Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Konkurenční pozice vybraného produktu společnosti Walmark, a. s.

Konkurenční pozice vybraného produktu společnosti Walmark, a. s.

Kategorie: Marketing

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato bakalářská práce se zabývá konkurenční pozicí multivitaminového doplňku stravy CEM-M Gummies, vyráběným firmou Walmark, a. s. Cílem práce je zjistit zájem dospělých spotřebitelů o tento produkt ve formě želatinového bonbonu. Teoretická část se zabývá významem současného marketingu, marketingovým prostředím, významem konkurence, identifikací tržních segmentů a volbou cílových trhů. K dosažení cíle byly použity výsledky dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Na základě výsledků byly formulovány návrhy a doporučení pro produkt.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konkurenční pozice produktu
2.1.
Význam současného marketingu
2.2.
Strategické marketingové řízení
2.3.
Marketingové prostředí
2.3.1.
Makroprostředí
2.3.2.
Mikroprostředí
2.3.3.
SWOT analýza
2.4.
Konkurence
2.4.1.
Hybné síly konkurence v odvětví a typy konkurence
2.4.2.
Konkurenční strategie
2.5.
Strategie pro individuální výrobky
2.6.
Identifikace tržních segmentů a volba cílových trhů
3.
Charakteristika společnosti Walmark, a. s., a přípravku CEM-M Gummies
3.1.
Charakteristika společnosti Walmark, a. s.
3.2.
Profil produktového portfolia společnosti Walmark, a. s.
3.3.
Krátký přehled lékových forem perorálních multivitamínů
4.
registrovaných v České republice
4.1.
Představení multivitaminového přípravku CEM-M Gummies
5.
Konkurenční pozice vybraného produktu společnosti Walmark, a. s.
5.1.
Marketingové prostředí
5.1.1.
Makroprostředí
5.1.2.
Mikroprostředí
5.1.3.
SWOT analýza
5.2.
Marketingový výzkum
5.3.
Srovnání se dvěma konkurenčními multivitaminy
6.
Návrhy a doporučení
7.
Závěr
8.
Přílohy

Úryvek

"1 Konkurenční pozice produktu
V současné době je v zájmu každé firmy, aby znala postavení svého produktu na trhu. Existuje mnoho nástrojů, jak tuto pozici zjišťovat, zvyšovat, či upevňovat. Úspěch firmy v současném tržním prostředí nezávisí pouze na tom, jak dosáhnout přiměřeného zisku, ale hlavně jak dokáže poznat potřeby svých zákazníků a uspokojit je. Situace na trhu se neustále mění, a pokud chce firma se svým produktem uspět, musí se neustále přizpůsobovat (Heczková 2004).
1.1 Význam současného marketingu
Tento obor zaznamenal v posledních padesáti letech mimořádný rozvoj, zahrnující množství změn. Není to pouze prodej nebo reklama. Jedná se o ucelený koncept, zahrnující systém vztahů od chápání pozice zákazníka po naplnění marketingových cílů firmy. Deregulace trhů, zvyšující se konkurence, globalizace, rychlý rozvoj elektronické komunikace, jsou jen některé znaky současného vývoje. Způsob jak odlišit produkt od produktů konkurenčních firem spočívá v porozumění individuálních požadavků spotřebitelů a to je úkolem marketingu v dnešním pojetí (Heczková 2004).
Moderní marketing v sobě slučuje mnoho dříve samostatných funkcí – ovlivňuje vývoj a výrobu, úzce souvisí s rozhodováním o rozdělení finančních zdrojů, je prostředkem organizace a řízení prodeje a zasahuje i do oblasti personální politiky. Lze tedy říci, že moderní marketing je důležitým prvkem řízení podniku nebo organizace s orientací na trh. Účinný marketing přináší prospěch nejen firmě, ale i zákazníkovi, neboť mu pomáhá nalézt potřebný produkt ve vhodném časovém okamžiku a v místě, které je pro něho příhodné. V centru zájmu marketingu jsou tedy potřeby a požadavky lidí a uspokojování jejich poptávky (Heczková 2004, s. 15).
1.2 Strategické marketingové řízení
Je potřeba si uvědomit, že žádný podnik neexistuje osamoceně. Jeho činnost je ovlivňována prostředím jak vnějším, tak vnitřním. Bez respektování základních
vymezených obecných pravidel, zásad a cílů, podnikové struktury, funkční dělby práce a systému komunikace by došlo doslova ke zhroucení celé jeho struktury. Není proto zapotřebí pouze řízení podniku jako takového, ale hlavně jeho jednotlivých činností (Boučková 2003).
Tento proces je nepřetržitý, jeho jednotlivé etapy jsou chápány relativně samostatně v rámci jednoho celku, a obsahuje i zpětné vazby. V procesu marketingového řízení se jednotlivé etapy uskutečňují ve vzájemných návaznostech, jejich sled nelze měnit (Boučková 2003).
Marketingový plán pomáhá firmě identifikovat a následně realizovat její strategický cíl v oblasti marketingu. Odvíjí se od marketingové situační analýzy po stanovení marketingových cílů. Cíle mohou být definovány různě. Vždy by však měly být uspořádány hierarchicky a v měřitelné formě. Neměly by být evidentně nerealistické, jelikož pak by nebyl jejich efekt dostatečně stimulující. K dosažení tohoto cíle by měla být rovněž jasně formulována marketingová strategie (Heczková 2004).
První etapa (plánovací) zahrnuje následující kroky: marketingovou situační analýzu, stanovení marketingových cílů, formulování marketingových strategií a sestavení marketingového plánu."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, fotografie, schéma a mapa o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27078
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse