Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Konrád Lorenz: Takzvané zlo - výpisky ze 2. a 4. kapitoly

Konrád Lorenz: Takzvané zlo - výpisky ze 2. a 4. kapitoly


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen v hrubých obrysech popisuje obsah 2. a 4. kapitoly z knihy Konrada Lorenze Takzvané zlo, která se věnuje etologii. Kapitoly pojednávají o přírodní selekci a jejích výrazových prostředcích a o spontánní agresi.

Obsah

1.
Kapitola Pokračování v laboratoři
2.
Kapitola Spontánnost agrese

Úryvek

“/2/ POKRAČOVÁNÍ V LABORATOŘI
-Darwinova teorie-sebemenší vylepšení u nějakého druhu organ. ohrožuje ostatní organismy bez tohoto uzpůsobení, ty postupně zmizí = selekce (přírod. výběr)
-selekce spolu s mutací výrazně ovlivňují vývoj druhů (u zdomácnělých slepic se místo klasického kryc. zbarvení rozvinuly i různé barevné kombinace)
-pestré zbarvení ryb-takoví jedinci útočí převážně jen na příslušníky stejného druhu
-ve volné přírodě se navzájem snesou jen pestré ryby jiného druhu, stejný druh se snese pouze u druhů žijících v „trvalém manželství“
-ve volné přírodě poražený jedinec uniká z teritoria, aniž by byl dlouho pronásledován
-při pokusech v akváriu byl slabší postupně zabíjen silnějším
-pozorování nádrže s rybami dokázalo, že pestře zbarvené ryby útočí téměř vždy jen na příslušníky vlastního druhu – pokud byl v nádrži jen jeden exemplář od druhu, útočil na jiné ryby, vždy podobné buď tvarem nebo barvou
-ryby jsou vůči vlastnímu druhu mnohem víc agresivnější
-u sladkovodních ryb je pestrá barva výrazovým prostředkem, většinou mají krycí zbarvení
-u mořských ryb barva slouží k-rozlišení od méně agres. Ryb
-upozornění na dálku, že v teritoriu už je jedna ryba daného druhu
-některé ryby mohou s věkem pestré zbarvení ztratit, spolu s ním jsou i méně agresivní"

Poznámka

Neobsahuje další údaje o autorovi, knize, oboru, ani širších souvislostech etologie. Vzhledem k vytržení z kontextu je práce málo informačně i jinak cenná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484069c40fbe1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Takzvane_zlo.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse