Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Koučování - uplatnění v procesu rozvoje člověka

Koučování - uplatnění v procesu rozvoje člověka


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá koučinkem, jeho působením na člověka. Nejdříve koučování definuje a popisuje, jaká je jeho podstata. Poté vymezuje šéfa jako kouče. Zamýšlí se nejen nad vztahem kouče s koučovaným, ale také jak může působit koučování na soukromý život. V závěru uvádí rozdíly mezi školením, trénováním a koučováním.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je koučování
2.1.
Podstata koučování, šéf jako kouč
2.2.
Vztah kouče s koučovaným
2.3.
Koučování a soukromý život
3.
Školit, trénovat či koučovat
4.
Závěr

Úryvek

"2.2 Vztah kouče s koučovaným
„Lidé nejlépe přijímají nové podněty, myšlenky a znalosti v přátelské atmosféře zbavené strachu a všech dalších negativních pocitů a stavů“. Koučování dospělých lidí nemá připomínat školu, jako místo kde si lidé do hlav „nalévají“ informace, kde se zkouší, hodnotí, známkuje, kde se nesmí mluvit bez dovolení, opisovat a napovídat. Koučování se svou podstatou má podobat Komenského škole hrou. K tomu směřuje vytvoření uvolněné atmosféry upřímnosti a otevřenosti, kde se každý dobře cítí a kde je radost se učit něčemu novému, sdílet s ostatními pocity, myšlenky, nápady a zkušenosti. S přátelskými vztahy se to ale nesmí přehnat. Se skutečným přátelstvím přerůstajícím i do osobního života člověk ztrácí odstup, což je právě to, co kouč nutně potřebuje, chce-li být dobrý. „Ztratit odstup znamená ztratit schopnost říci koučovanému mezi čtyřma očima i věci, které nerad uslyší, ale jež jsou důležité pro jeho osobní růst“. V USA se kouč se kouč někdy označuje slovním spojením „placený přítel“, což naznačuje, že to nemá být skutečný přítel. Není však na závadu, jestliže po skončení cyklu koučování osobní vztahy kouče s některými koučovaných pokračují a časem přerostou ve skutečné přátelství. Kouč tak může sledovat další vývoj koučovaných po ukončení cyklu koučování a získává tím důležitou zpětnou vazbu.

2.3 Koučování a soukromý život
Koučování není jen zvládnutí nových technik práce s lidmi, ale především schopnost vstupovat do nových, pomáhajících a partnerských vztahů. Uplatňuje se nejen v profesionální oblasti. Ovlivňuje kladně celý život člověka, jeho vztah k sobě samému a všechny jeho mezilidské vztahy. Dochází k přetváření dosavadních vztahů v pozitivním slova smyslu, kde kouč nachází nová přátelství a nová pouta tam, kde byla jenom omezená komunikace a lhostejnost. Prudce roste výkon v práci, což je spojeno nejen s intenzitou práce, ale především s výsledky „sebekoučování“, s přínosy uvědomělého sebeřízení. Takovéto změny komunikace a způsobu myšlení se těžko mohou projevovat jen v pracovních vztazích. „Téměř všichni absolventi tohoto výcvikového programu hovoří často o výrazných kladných změnách i v rodinných, manželských či partnerských vztazích a podobně“.

3 Školit, trénovat či koučovat
„Pravidlo systemického koučování: Jednej účinně, aniž bys věděl, kam tvoje práce směřuje. Nemůžeme-li do hlavy a těla druhého vstoupit, nemůžeme tam také nic měnit. To znamená, že výhradně struktura druhého určuje, zda se změní či ne“. Ve školících, vzdělávacích a poradenských programech jsou pracovníci objektem působení školitele, poradce či trenéra. Školitel ví, jak mají pracovníci vypadat a co potřebují. Volí potom takové metody a techniky, kterými je směřuje ke stanovenému cíli. Pracovníků se nikdo moc neptá na jejich představu o tom, co potřebují. Jsou tak objektem ovlivňování a jejich účast je proto často více či méně, někdy až úplně pasivní. Výhodou těchto postupů je jejich snadná přístupnost, levnost a možnost pracovat současně s větším množstvím pracovníků. Klasické koučování je metoda, která vychází mimo jiné ze zkušenosti, že žádoucí změny u pracovníků jsou rychlejší, hlubší a trvalejší, když se na nich samotní pracovníci podílí co nejaktivněji. Základní technikou je rozhovor s aktivizujícími otázkami. Pracovníci jsou sice také objektem ovlivňování, ale tentokrát k co nejvyšší aktivitě. Koučují se jednotlivci nebo malé skupiny do osmi až dvanácti osob. „Patricia Gormanová byla před několika lety vedoucí prodejní skupiny u firmy AT&T. Její tým patřil k pěti nejhorším prodejním skupinám firmy v USA. S tím se nechtěla smířit. Najala proto pro skupinu profesionálního kouče a stanovila cíl stát se prodejním týmem firmy číslo 1 v USA. Všem se to zdálo nemožné. Po 18 měsících se to však stalo skutečností“. Firmy, pracovní skupiny a jednotlivci, kteří spolupracují s dobrými kouči, hlásí podobné výsledky. Koučování má již své příznivce prakticky ve všech možných typech firem po celém světě. Koučování je víc než pouhým poradenstvím. „Všichni koučové jsou poradci, ale ne všichni poradci jsou dobrými kouči. „Poradci se zaměřují na produktivitu, na to, co děláte, kdy, kde a s kým. I koučové působí v této oblasti, ale navíc používají i modely osobního rozvoje, které pomáhají klientům udržet si životní rovnováhu, získat čas a peníze na uspokojení svých osobních potřeb a cílů. Tito lidé jsou pak díky koučování ve všech směrech mnohem tvořivější a úspěšnější. Tím se z toho stává existenční záležitost prvořadého významu“. "

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.extima.org/cz/Body.asp?ID=03050102;
http://www.extima.org/cz/Body.asp?ID=03041203; http://podnikani.idnes.cz/excelentni-firmu-delaji-lide-na-spravnem-miste-fqr-/firmy_rady.asp?c=A071022_162249_firmy_rady_dku; http://www.daha.cz/andr_kalina2005.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15084
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse