Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krajané v zahraničí jako subjekty volebního práva

Krajané v zahraničí jako subjekty volebního práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Ústavní právo se zabývá volebními právy krajanů. Nejprve vymezuje pojem krajan a poté charakterizuje stávající legislativní úpravu aktivních i pasivních volebních práv krajanů za různých podmínek. Věnuje se také novele zákona z roku 2004 a zabývá se tím, jakým směrem by se měla volební práva krajanů dále ubírat.

Obsah

1
Význam slova „krajan“
2
Krajané a volební právo
2.1
Občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky
2.2
Občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky
2.3
Občan České republiky který nemůže volit v místě svého trvalého pobytu
2.4
Krajan, který není občanem České republiky
3
Shrnutí

Úryvek

“d) krajan, který není občanem České republiky
Možnost volit (aktivní volební právo), jakož i možnost být volen (pasivní volební právo) v České republice do Parlamentu, krajských zastupitelstev i obecních zastupitelstev je podmíněna státním občanstvím České republiky. Zákon 40/1993 Sb. rozlišuje šest způsobů nabytí státního občanství – narozením, osvojením, určením otcovství, nalezením na území ČR, prohlášením a udělením. Prohlášení se týká fyzických osob, které měly před 31. 12. 1992 státní občanství ČSFR a zároveň neměly státní občanství České republiky nebo Slovenské republiky.
Významnější z hlediska tématu této práce je § 7 téhož zákona (nabytí státního občanství udělením), v němž jsou podmínky, které musí splnit osoba, která žádá o udělení státního občanství (tj. trvalý pobyt na území ČR alespoň 5 let, prokázání pozbytí jiného státního občanství, nemožnost být v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin a znalost českého jazyka). Ministerstvo vnitra může prominout podmínku trvalého pobytu, má-li žadatel povolen trvalý pobyt a
a) narodil se na území České republiky, anebo
b) žije na území ČR nepřetržitě alespoň 10 let…, anebo
c) měl v minulosti státní občanství ČR (ČSFR)…, anebo
d) byl osvojen státním občanem ČR, anebo
e) jeho manžel je státním občanem České republiky, anebo
f) alespoň jeden z manželů je státním občanem ČR, anebo
g) přesílil do ČR do 31. prosince 1994 na základě pozvání vlády, nebo
h) je bezdomovcem nebo má na území ČR přiznáno postavení uprchlíka.

Za přesně vymezených podmínek je možné také prominout prokazování pozbytí státního občanství a v případech hodných zvláštního zřetele může Ministerstvo vnitra prominout i podmínku znalosti českého jazyka. Jediné, co musí být vždy zásadně splněno, je podmínka, že žadatel nesmí být v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin (zákonodárce nestanovil výslovně, že úmyslnost se určuje podle právního řádu v České republice…).
Poněkud odlišná je situace ve Slovenské republice. V úvodu zmíněný zákon č. 70/1997 Z. z. přináší termín zahraniční Slovák, který je v rozhodující míře určen slovenskou národností nebo slovenským etnickým původem a slovenským kulturně-jazykovým povědomím. Žadatel musí dále doložit skutečnost, že nespáchal úmyslný trestný čin (podle zákonů Slovenské republiky – slovenský zákonodárce tuto problematiku upravuje výslovně), a že netrpí nakažlivou chorobou, jejíž šíření je trestné (§ 189 Trestného zákona). Po podání žádosti a splnění příslušných formalit je krajanovi Ministerstvem vnitra vydán průkaz zahraničního Slováka. Podstatné je, že zákon č. 40/1993 Z. z. v § 7b odstavci třetím říká: Bez ohledu na splnění podmínek vedených v odstavci 1 je možné udělit státní občanství Slovenské republiky…, pokud jde o osobu, které bylo přiznáno postavení zahraničního Slováka.
Domnívám se, že slovenská úprava je propracovanější a ke krajanům v zahraničí vstřícnější. Průkaz zahraničního Slováka totiž umožňuje mj. se např. ucházet o studium na kterékoliv škole ve Slovenské republice za podmínek stejných jako pro občany SR či požádat o přijetí do zaměstnání bez nutnosti si opatřovat povolení k pobytu na území Slovenské republiky či pracovní povolení. Co se subjektu voleb týče, na Slovensku není podmínka trvalého pobytu alespoň 5 let k získání státního občanství v případě, že krajanovi bylo přiznáno postavení zahraničního Slováka. Má tedy možnost získat rychleji státní občanství a tedy i aktivní volební právo (např. volit prezidenta, je-li přítomen v den voleb na území Slovenské republiky a dovršil-li 18. rok věku)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12006
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse