Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kriminalita mládeže - úvaha

Kriminalita mládeže - úvaha


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje kriminalitě mládeže. Rozebírá její případy, názor vlády, podmínky pro výchovu, vliv rodičů a věkovou hranici.

Obsah

1.
Případy kriminality mládeže
2.
Zamyšlení nad tímto tématem
3.
Názor vlády
4.
Můj názor
5.
Špatné podmínky pro výchovu
6.
Stává se to i v lepších rodinách
7.
Rozdělení rodičů
8.
Názor na snížení věkové hranice
9.
Proti tomuto problému se dá bojovat

Úryvek

"Rodiče jsou buď hodně zaměstnaní, tíží je sociální podmínky, žijí odděleně nebo je například jeden nebo oba z rodičů alkoholik a právě nejčastěji v těchto rodinách se nacházejí děti, které provádí trestné činy, protože si myslí, že tím na sebe upozorní a jeho blízcí si ho začnou víc všímat. Bohužel si neuvědomuje jaké jeho čin bude mít následky a pokud si je uvědomuje, tím si myslím, že v horším rodinném prostředí vyrůstal.
Nepopírám, že ke kriminalitě dětí dochází i v rodinách, kde jsou podmínky pro výchovu dítěte ideální, ale bohužel se to stává a právě na tuto mládež má špatný vliv kolektiv. Dítě je doma vychováváno jako by mu všechny nezbednosti měly projít, a proto chodí do čím dál větších extrémů, aby zjistil co všechno mu doma prominou.
Dále bychom mohli rodiče mladistvých delikventů rozdělit do dvou skupin. První skupina rodičů jsou ti, kteří se nemají čas kriminalitou dítěte zabývat, a proto dítě v špatném kolektivu zůstává a ten ho jako jediný v případě vytížených rodičů silně ovlivňuje. A druhá skupina rodičů jsou ti, kteří se kriminalitou dítěte nechtějí zabývat. Já považuji tuto druhou skupinu jako velmi kritickou a v těchto rodinách často dochází k odebrání dítěte a předání do diagnostických ústavů a dětským domovům, kde na ně má vliv špatný kolektiv."

Poznámka

Práce potřebuje kontrolu gramatiky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x459be488e3e37.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Kriminalita_mladeze-uvaha.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse