Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku

Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen velmi letmo popisuje kritéria, podle kterých banka posuzuje bonitu firmy při poskytnutí úvěru podniku. Zde naleznete předchozí díl Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování nebo následující část práce - Činitelé a determinanty podnikové činnosti.

Obsah

1.
Dosavadní vývoj
2.
Současný stav
3.
Perspektiva
4.
Záruky

Úryvek

“19. Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku.
A. Dosavadní vývoj - 3 až 5 letý vývoj, tržby, zisk (Z/T), aktiva, pasiva, placení dosavadních
úvěrů
B. Současný stav - bonita, míra zadlužení, platební morálka, cash-flow,
podíl na trhu - zůstává, roste, klesá
likvidita
C. Perspektiva - uzavřené smlouvy, investiční záměry, vliv makro (útlum, konjunktura)
útlum v odvětví
strategie - přežití i v případě nepředvídaných problémů (rezervy)
D. Záruky - majetek (zásoby)
- stát (při exportu)
- partneři (vč. zahraničních), účasti v jiných podnicích

schopnost splácet úvěry"

Poznámka

Obsahově naprosto nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0022.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Kriteria_banky.DOC (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse