Krizové řízení 2011


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostně právní, Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje okruhy ke zkouškám z krizového řízení. Práce obsahuje například krizové řízení v kontextu řízení bezpečnosti. Okruhy ke zkouškám

Obsah

1.
Krizové řízení v kontextu řízení bezpečnosti
2.
Bezpečnostní strategie ČR
3.
Bezpečnostní systém ČR
4.
Právní úprava krizového řízení v ČR
5.
Druhy krizových stavů a jejich charakteristika
6.
Ústavní orgány a jejich pravomoci v krizovém řízení
7.
Právní postavení, činnost a úkoly bezpečnostní rady státu
8.
Bezpečnostní rady a krizové štáby územních samosprávních celků a jejich činnost
9.
Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana
10.
Řešení mimořádných událostí a krizových situací v podmínkách obce
11.
Ochrana obyvatelstva a její základní principy
12.
Jednotný systém vyrozumění a varování
13.
Ukrytí obyvatelstva
14.
Evakuace a systém opatření k zabezpeční nouzového přežití obyvatelstva
15.
Charakteristika a právní úprava postavení a činnosti základní a ostatních složek IZS
16.
Postavení PČR v bezpečnostním systému státu a v rámci IZS
17.
Krizové řízení ve zdravotnictví
18.
Úkoly,působnost a činnost HZS ČR. Požární ochrana. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
19.
AČR, její postavení v bezpečnostním systému státu
20.
Ostatní složky IZS
21.
Legislativní ráme Evropské unie v oblasti civilní ochrany
22.
Zapojení České republiky do mezinárodních bezpečnostních
23.
Civilní nouzové plánování ve vazbě na struktury NATO
24.
Havarijní plánování v podmínkách ČR
25.
Povodňové plány

Úryvek

"
1. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V KONTEXTU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

§2a) zákona č.240/2000 Sb:
KŘ = souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřený na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánovaní, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace

KŘ má 2 fáze:
1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
- krizové plánování (civilní nouzové, obranné plánovaní)
- zajištění připravenosti (vycvičenost osob,příprava odpovědných orgánů,nezbytné materiální potřeby)

2. REALIZAČNÍ FÁZE
- zvládání KS (provádění činností s cílem potlačit, překonat a zmírnit následky)
Přípravná fáze přechází v realizační při vyhlášení KS.

KRIZOVÁ SITUACE (240/2000Sb) = MU, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů (SN,NS,SOS,VS)

KRITICKÁ SITUACE = nouzová situace kategorie 5, situace způsobená kritickou pohromou

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (239/2000Sb.) = škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodnímí vlivy, a také havárie, které ohrožují CHZ a vyžadují provedení ZaLP
-podle zákona o IZS se vyžaduje vždy provedení ZaLP,ale v širším kontextu to není vždy nutné,abychom mohli mluvit o MU

NOUZOVÁ SITUACE = situace způsobená pohromou, jejími dopady v daném území.
0: zanedbatelné z hlediska života občana
1: nedůležité z hlediska občana
2: důležité z hlediska občana
3: závažné z hlediska společnosti
4: velmi závažné z hlediska společnosti
5: ohrožující existenci či podstatu společnosti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563c674ea8fd9.zip (104 kB)
Nezabalený formát:
Krizove_rizeni_v_kontextu_rizeni_bezpecnosti.doc (533 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse