Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krkonošský národní park

Krkonošský národní parkKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Stručný referát pojednává o zeměpisné poloze, zajímavé fauně a flóře i akcích v Krkonošském národním parku (KRNAP).

Obsah

1.
Poloha KRNAPu
2.
Historie parku
3.
Fauna a flóra
4.
Akce KRNAPu

Úryvek

"Poloha KRNAPU
Krkonošský národní park má rozlohu 385 km2, na severu ho státní hranice odděluje od Karkonoskiego Parku Narodowego, jeho území pokračuje od Žacléře k Mladým Bukům, Rudníku, Vrchlabí, Jilemnici, Vysokému nad Jizerou až ke Kořenovu. Převážná část chráněného zemí se nachází v okrese Trutnov, ale zasahuje i do okresů Semily a Jablonec nad Nisou.
Historie parku
KRNAP je nejstarší národní park na území České republiky. Byl založen 17. května 1963, tedy o čtyři roky později než sousední národní park v Polsku. Za dalších třiadvacet let byl rozšířen o ochranné pásmo a rozdělen do tří částí:
a) přísná přírodní zóna – zákaz vstupu jinam než po vyznačených trasách
b) řízená přírodní zóna – zákaz vstupu jinam než po vyznačených trasách
c) okrajová zóna – sem patří některá města, návštěvníci se mohou pohybovat takřka kdekoli (tj. včetně většina lesů a luk)
d) Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou – do roku 1986 součástí KRNAPu, dnes jsou to jakési „díry“ v území parku
Od roku 1992 se jak KRNAP, tak Karkonoski Park Narodowy staly součástí sítě biosferických rezervací UNESCO.
Fauna a flóra
Díky vývoji v minulosti vniklo množství různých biotopů, dnes se můžeme setkat s cca 300 druhy obratlovců a několika tisíci druhů rostlin, mezi kterými se vyskytuje několik endemitů.
Co se týče geomorfologie parku, projevilo se zde především období posledního zalednění, jehož následky jsou patrné ještě dnes – jsou jimi především různé kary"

Poznámka

Součástí práce jsou dvě fotografie.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50389504230e5.zip (135 kB)
Nezabalený formát:
Krkonossky_narodni_park.pdf (145 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse