Kroužkovci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je tahákem na biologii, věnuje se kroužkovcům, jejich charakteristice, popisu orgánů, roztřídění, zástupcům a jednotlivým pojmům.

Obsah

1.
Obecná charaktristika
2.
Jednotlivé soustavy - trávicí, vylučovací, cévní, rozmnožovací, dýchací
3.
Pokožka
4.
Mnohoštětinatci
5.
Opaskovci

Úryvek

"prvoústí s celomovou dutinou, homonomní segmentace, vyluč.: párové metanefridie; tráv: ústní otvor za 1.článkem – řitní otvor (poslední článek), gangliová, žebříčkového typu; cévní: uzavřená, hřbetní c.: srdce, ZP, břišní c.: PZ, krevní barvivo rozpuštěno v plazmě; rozmn.: proterantický hermatofrodismus (spermie dozrává dřív než vajíčko); dých.: celým povrchem těla (S), žábry (V); pokožka: kolagenová kutikula, vylučuje sliz (usnadnění pohybu, chrání pokožku před vyschnutím, napomáhá při dýchání-absorbuje O2), hydroskelet (celomové váčky naplněné tekutinou) = vnitřní kostra, podkožní svalovina (podélná, příčná, okružní); Mnohoštětinatci: nejpočetnější, mořští, 1.čl.: předústní, hmat (1 a více hm.vývěšků), 2.čl.: na spodní straně ústa, na hřbetní 4 oči, 3.čl.: tykadla a makadla, poslední čl.: řiť, ostataní čl.: párové výběžky (panožky), na nich svazečky štětin (k pohybu, někde žábry), gonochoristé, nepřímý vývoj: larva trochofora, rournatec, bloudivec, sedivec, nereidka, volně pohybliví nebo přisedlí"

Poznámka

Práce je psána zkratkovitě.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cf77a7db32d.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Krouzkovci.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse