Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kroužkovci a korýši - laboratorní protokol

Kroužkovci a korýši - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z biologie se zabývá kroužkovci a korýši. První úkol pozoruje hrotnatku obecnou. Vypisuje potřebné pomůcky, postup řešení a závěr. Dalším úkolem je pozorování nitěnky obecné. Kromě pomůcek a postupu práce se zde objevuje tabulka se změnami nitěnek v roztocích. Vše shrnuje závěr.

Obsah

1.
Úkol č.
1.1.
Pomůcky
1.2.
Postup
1.3.
Závěr
2.
Úkol č. 2
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: KROUŽKOVCI A KORÝŠI

ÚKOL Č. 1: POZOROVÁNÍ HROTNATKY OBECNÉ (DAPHNIA)

POMŮCKY: roztok s hrotnatkami, kapátko, podložní sklíčko, krycí sklíčko, mikroskop, voda, hadříček,
POSTUP : na podložní sklíčko kápneme kapátkem roztok z hrotnatkami ,přikryjeme krycím sklíčkem, zhotovíme preparát , pozorujeme a zakreslíme
ZÁVĚR : Mohli pozorovat nejznámějšího zástupce perlooček – hrotnatku obecnou.Žije ve stojatých vodách,rybnících .Jsou nejběžnější potravou ryb. Vidíme přilbovitou hlavu , průhlednou břišní a hřbetní část složenou z chitinu, zakrnělé antenuly, které slouží jako čichové ústrojí a velké, větvené antény, které slouží k pohybu."

Poznámka

Práce obsahuje 1 tabulku. Čistý text je cca 1 strana.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a0e511c916c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krouzkovci.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse