Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Krystalické inkluze - laboratorní protokol

Krystalické inkluze - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol z biologie, který se zabývá krystalickou inkluzí, obsahuje v první části teorii k tématu. První úkol řeší problematiku rafidů ve stonku poděnky, stručně popisuje postup přípravy a závěr. Úkol č. 2 se zabývá styloidy suchomázdřitých šupin cibule, vypisuje celý postup řešení a závěr. Úkol č. 3 pak seznamuje s drúzami šťavelanu vápenatého v buňkách begonie, popisuje řešení úkolu a závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Postup
2.2.
Závěr
3.
Úkol č. 2
3.1.
Postup
3.2.
Závěr
4.
Úkol č. 3
4.1.
Postup
4.2.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: KRYSTALICKÉ INKLUZE

TEORIE: Nejčastěji se vyskytuje šťávelan vápenatý (C, O, Ca, H, O) ,který slouží jako zásobárna vápníku pro rostliny , v případě potřeby si šťávelan vápenatý rostlinu rozkládá.

a) nejčastěji je šťávelan vápenatý jako monohydrát, krystaluje v soustavě
jednoklonné:
- rafidy šťávelanu vápenatého- jednotlivé jehlicovité
krystalky
= je možné překřížením převést na shluky rafidů,
poté se nazývají:
- sférity šťavelanu vápenatého

b) nebo se šťávelan vápenatý vyskytuje jako trihydrát (C O Ca 3H O) , krystaluje v soustavě čtverečné (tetragonální):

- styloidy-krystaly a prorostlice šťávelanu vápenatého

Někdy také vznikají krystalové drúzy

ÚKOL Č. 1: RAFIDY VE STONKU PODĚNKY ( TRADESCANTIA)

POSTUP a) - vymáčkneme buněčnou šťávu ze stonku poděnky
- přikápneme kapku vody na podložní sklíčko
- zhotovíme preparát
b) - ke zhotovenému preparátu přikápneme ke hraně krycího sklíčka kyselinu sírovou ,z druhé strany ji odsajeme filtračním papírkem
- přidáním kyseliny sírové vznikne ze šťávelanu vápenatého síran vápenatý a vzniknou sférity
ZÁVĚR – v buněčné šťávě poděnky jsme mohli pozorovat spoustu rafidů šťávelanu vápenatého jako jednotlivé jehlicovité krystalky, po přidání kyseliny sírové jsme viděli shluky rafidů - sférity, které vznikly překřížením rafidů.ÚKOL Č. 2 : STYLOIDY SUCHOMÁZDŘITÝCH ŠUPIN CIBULE ( ALLIUM CEPA)

POSTUP a) - vystřihneme čtvereček (2 x 2 mm ) z šupiny cibule
- zhotovíme preparát
- poté pozorujeme v mikroskopu s nejmenším zvětšením
b) - preparátu přidáme kyselinu sírovou pomocí filtračního
papírku
- pozorujeme vzniklé sférity v mikroskopu s nejprve nejmenším zvětšením
ZÁVĚR - v suchomázdřité šupině cibule jsme viděli jednotlivé styloidy ,což jsou krystalky a prorostlice šťávelanu vápenatého, po přidání kyseliny sírové se ze styloidů vytvořily shluky - sférity


ÚKOL Č. 3 : DRÚZY ŠŤAVELANU VÁPENATÉHO V BUŇKÁCH ŘAPÍKU BEGONIE

POSTUP - žiletkou provedeme tenký příčný řez řapíkem
- zhotovíme preparát
- nakonec pozorujeme v mikroskopu na nejmenším zvětšení

ZÁVĚR - v pozorovaných buňce řapíku begonie jsme mohli vidět drúzy ,což jsou krystalky šťavelanu vápenatého"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ed01a8e55b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krystalicka_inkluze_lab_protokol.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse