Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kultura organizace

Kultura organizace

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Personální management se věnuje tématu kultury organizace. Nejprve vymezuje tento pojem, uvádí typy podnikové kultury a zabývá se i otázkou jejího vytváření. Sledovány jsou také faktory ovlivňující kulturu organizace a její osvojování zaměstnanci. Ve druhé části jsou pak popsány složky kultury organizace od hodnot po normy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kultura organizace
2.1.
Pojem kultura
2.2.
Vytváření kultury organizace
2.3.
Faktory ovlivňující kulturu organizace a její osvojování zaměstnanci
3.
Složky kultury
3.1.
hodnoty
3.2.
Etika
3.3.
Normy
4.
Závěr

Úryvek

"1. Kultura organizace
1.1. Pojem kultura
Podniková kultura představuje soustavu hodnot, norem (nepsaná pravidla chování), přesvědčení, postojů a domněnek. Určuje způsob chování a jednání a zároveň způsoby, jak budou lidé vykonávat dané pracovní úkoly. Kultura má na lidi v organizaci obrovský vliv a to i přes to, že se o ní nemusí otevřeně mluvit. Základ ovšem tvoří především hodnoty a normy. Kultura je tedy souborem znaků, které působí na zaměstnance uvnitř podniku, na zákazníky, dodavatele, partnery apod. Dále sem může patřit úprava a čistota okolí organizace, vnitřních prostor ale i úprava dokumentace nebo logo. Stejně tak sem můžeme zařadit postupy a technologie, které organizace používá.
Tento pojem vznikl v 70. letech v USA. Amerika se snažila přehodnotit dosavadní model fungování firem a najít jinou konkurenční výhodu než tomu bylo doposud. Kultura má za úkol vytvořit pro zaměstnance takové prostředí v organizaci, které umožní nasměrovat co nejvíce talentu, energie a kreativity na dosažení společných cílů dané organizace. Hlavní konkurenční výhodou, kterou organizace mají, jsou jejich zaměstnanci. Jedná se tedy o určitý strategický proces. Pokud firma vytváří svou strategii a vizi, kultura musí být její neopomenutelnou součástí.
Kultura představuje určitý tmel v rámci společnosti. To znamená, že vytváří určitý kolektivní pocit označovaný jako „my“ což pozitivně přispívá k celkové efektivnosti dané organizace. V kultuře jsou obsaženy odpovědi na otázku „proč“ jsou věci jaké jsou. Kultura se tedy podílí na vytváření image firmy na chování pracovníků uvnitř firmy a na tvorbě její strategie.
Typy firemní kultury:
• Kultura moci spočívá v osobnosti autoritativního jedince, který organizaci řídí direktivně. Jde o silnou firemní kulturu, která je schopná reagovat na změny či hrozby. Uplatňuje se v malých, rodinných podnicích nebo u organizací, které vyžadují krizové řízení.
• Funkční kultura se opírá především o byrokratické modely a primárně je orientována na „vykonávání činností správně“. Nevýhodou je, že není flexibilní a neumožňuje zaměstnancům tvůrčí rozvoj jejich potenciálu. Uplatňuje se například v oblastech, jako je státní správa.
• Kultura rolí je charakteristická tím, že každé roli jsou přičleněna určitá pravidla, postupy a odpovědnost. U pracovníků se spíše předpokládá odborná kvalifikace než inovační schopnosti. Tato kultura se uplatňuje ve stabilnějším prostředí, jako je státní správa popřípadě velké organizace.
• Kultura úkolů je typická svou orientací na cíl. Využívá se ve firmách s výraznou dynamikou, které se pohybují v silně konkurenčním prostředí.
• Procesní kultura se opírá o leadership, teambuilding a týmovou spolupráci. Jedinci mohou rozvíjet svůj potenciál a uplatňovat ho při realizaci sdílených podnikatelských záměrů.
• Osobnostní kultura je vhodná pouze pro specifické profese, jako je např. malíř nebo žurnalista. Jde o samořízení jedinců. Uplatňuje se například v ateliérech, redakcích apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse