Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje kupní smlouvě podle obchodního zákoníku. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zaměřuje na charakteristiku kupní smlouvy, právní úpravu a její náležitosti. Příslušné informace jsou získány z odborné literatury a internetových zdrojů. V praktické části je proveden rozbor současné úpravy kupní smlouvy v obchodněprávním režimu.

Obsah

Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
1.Kupní smlouva
2.
Podstatné náležitosti kupní smlouvy
2.1.
Smluvní strany
2.1.1.
Povinnosti prodávajícího
2.1.2.
Povinnost kupujícího
2.2.
Předmět koupě
2.3.
Kupní cena
3.
Odpovědnost za porušení kupní smlouvy
3.1.
Odpovědnost za prodlení
3.2.
Odpovědnost za vady
3.2.1.
Faktické vady
3.2.2.
Právní vady
3.3.
Zákonná odpovědnost za vady
3.4.
Záruka za jakost
3.5.
Reklamace
3.6.
Nároky z vad zboží
PRAKTICKÁ ČÁST
1.
Charakteristika kupní smlouvy
2.
Kupní smlouva
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

"Kupní smlouva má tzv. duplicitní úpravu, jelikož je upravena jak obchodním zákoníkem, na který se zaměřím, tak i občanským zákoníkem. „Občanský zákoník je více orientován na ochranu slabší strany, to znamená, že v případě kupní smlouvy chrání zejména kupujícího. Naproti tomu Obchodní zákoník jako základní podnikatelský kodex je vybudován s větším důrazem na princip smluvní volnosti a v jeho rámci je možné mnohem více si smlouvu upravit pro své potřeby.“1
„Kupní smlouva je relativním obchodně právním vztahem, neboť jejími stranami jsou podnikatelé a je uzavírána v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.“2 Relativními obchody jsou „závazkové vztahy mezi podnikateli, při jejichž vzniku je zřejmé, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Patří sem i vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou (obcí, krajem) na jedné straně a podnikatelem na straně druhé, jde-li o podnikatelskou činnost při uspokojování veřejných potřeb.“3
Kupní smlouvu upravuje Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupní smlouva je upravena v § 409 - § 470. Ustanovení § 409 vymezuje kupní smlouvu následovně: „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.“ Na základě této definice můžeme říci, že se jedná o dvoustranný právní úkon, kterým se prodávající zavazuje k předání věci. A kupující se zavazuje k převzetí věci a zaplacení kupní ceny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28131
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse