Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kurikulum - obsah školni edukace

Kurikulum - obsah školni edukace


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje definování kurikula, tedy vzdělávacího procesu, dále popisuje, jako jsou formy jeho existence, následná projekce ve vzdělávacích systémech a reakve ve školní edukaci.

Obsah

1.
Teorie kurikula
2.
Formy existence kurikula
3.
Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech
4.
Jak kurikula regulují školní edukaci
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2.Formy existence kurikula
Mezi nejrůznějšími přístupy objasňující fenomén kurikulum se jeví jako nejužitečnější chápat kurikulum jako obsah vzdělávání.
Dle současných výzkumů jsou rozlišovány tři roviny kurikula:
• Zamýšlené kurikulum-to je ve vzdělávací soustavě určité země plánováno jako cíle a obsah vzdělávání.
• Realizované kurikulum-je vymezováno jako „učivo skutečně předané žákům konkrétními učiteli v konkrétních školách a třídách“.
• Dosažené kurikulum-označuje učivo,které si žáci skutečně osvojili.

3.Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech
V posledních letech se pro plánování kurikula začal vytvářet nový typ dokumentu nazývaný vzdělávací program.V mezinárodní terminologii terminologii odpovídá tomuto českému výrazu nejspíše termín national curriculum (národní program).
Vzdělávací program je text (zpravidla většího rozsahu,publikovaný jako kniha),který má komplexní nápň.Obsahuje obvykle tyto složky kurikula:
• koncepce vzděláváním pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý druh školy
• cíle tohoto vzdělávání
• učivo,resp.témata učiva v jednotlivých předmětech
• cílové standarty,formulované např.jako požadavky na to,co se mají žáci naučit v určitém ročníku či stupni školy
• implementačním plán,tj.seznam kroků jimiž bude plán uváděn do praxe
V České republice dnes existuje několik vzdělávacích programů,z nichž tři byly oficielně schváleny a školy podle nich realizují výuku:
• Základní škola
• Obecná škola
• Národní škola"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b090d453726.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kurikulum.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse