Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce: Důkazy sacharidů

Laboratorní práce: Důkazy sacharidů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Laboratorní práce na téma důkazy sacharidů. Obsahuje otázky a úkoly.

Obsah

1.
Laboratorní práce Důkazy sacharidů

Úryvek

"1. Úkol
1) Do čtyř zkumavek jsme dali (do každé zvlášť) po 2 cm¬¬¬¬3 D-glukózu, D-fruktózu, sacharózu a laktózu.
2) Do každé jsme přidali 4cm3 Fehlingova činidla, jejž jsme připravili smícháním Fehlingova roztoku 1 (7% roztok CuSO4) a 2 (10 g NaOH a 35 g vinanu sodno-draselného ve 10 cm3 destilované vody).
3) Všechny zkumavky byly zahřívány po dobu tří minut.
2. Úkol
1) Do čtyř zkumavek jsme dali (do každé zvlášť) po 2 cm¬¬¬¬3 D-glukózu, D-fruktózu, sacharózu a laktózu.
2) Do každé jsme přidali 2cm3 Tollensova činidla.
3) Zahřívali jsme po dobu tří minut ve vodní lázni.
Otázky a úkoly:
1)
Činidlo / Sacharid D-glukóza D-fruktóza sacharóza laktóza
Fehlingovo hnědočervená červeno-oranžová Oranžová, zelená, modrá oranžová
Tollensovo + - - -

2) a) V případě přítomnosti redukujícího cukru dochází k oxidaci aldehydické či ketonické skupiny na daném cukru a zároveň k redukci Cu2+ na Cu+. Projevuje se to jako změna zbarvení – z modré na oranžovou či červenou až hnědočervenou.
Glukosa je redukující cukr, který obsahuje aldehydovou skupinu - a tudíž dochází k oxidaci aldehydové skupiny na karboxylovou skupinu. V případě glukosy dojde k oxidaci na kyselinu glukonovou. Sacharosa je disacharid, který je tvořen glukosou a fruktosou, které jsou spojeny α(1→2) glykosidickou vazbou. Aldehydické skupiny (přesněji poloacetalové hydroxyly), které by se mohly redukovat, jsou zapojeny do glykosidické vazby, a proto patří sacharosa mezi neredukující cukry, a tudíž s Fehlingovým činidlem nereaguje. Ve zkumavce proto pozorujeme modré zbarvení Fehlingova činidla. V případě fruktózy se vytváří oranžové zbarvení, jelikož fruktóza je monosacharid, který je možno oxidovat."

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564b731ac5b4c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Laboratorni_prace__.5_O7A.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse