Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce: Titrace

Laboratorní práce: Titrace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Krátká laboratorní práce na téma titrace. Obsahuje pomůcky, postup i výsledky.

Obsah

1.
Laboratorní práce na téma titrace

Úryvek

"Téma: Titrace
Úloha: Stanovení obsahu kyseliny octové ve vzorku octa
Pomůcky: Byreta, stojan, odměrný válec, kádinky, titrační baňka, svorky, rozřízlá gumička
Látky: Ocet (20ml), fenolftalein, NaOH (10ml)
Pracovní postup:
1) Sestavili jsme si titrační aparaturu.
2) Do kádinky jsme si odebrali 20 ml octa a do odměrného válce 10 ml NaOH.
3) Do titrační baňky jsme přelili NaOH a do tohoto roztoku jsme přidali pár kapek fenolftaleinu. Vzniklý roztok měl fialovou barvu.
4) Do byrety jsme nalili ocet. Titrační baňku se vzniklým roztokem jsme umístili pod byretu.
5) Zahájili jsme titraci.
6) Ocet jsme pozvolna nechali odpouštět do titrační baňky dokud se roztok NaOH s fenolftaleinem neodbarvil.
7) Pro přesnost jsme titraci ještě dvakrát zopakovali.
Pozorování a výsledky:
Při prvním a druhém pokusu jsme spotřebovali 6,4ml octa k odbarvení NaOH s fenolftaleinem. Při třetím jsme spotřebovali 6,7 ml.
Kvůli přesnosti jsme udělali aritmetický průměr těchto tří hodnot. S touto hodnou jsme počítali dále.
(6,4 + 6,4 + 6,7) / 3 = 6,5"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564b73e95426b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Titrace.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse