Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdceKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované dílo podle osnov (2015) k ústní maturitě z českého jazyka na téma Labyrint světa a ráj srdce od Jana Ámose Komenského. Rozebírá nejen děj díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Zařazení autora do uměleckého směru
3.
Určení století, v němž autor tvořil
4.
Určení dalších autorů stejného uměleckého směru
5.
Názvy dalších autorových děl
6.
Charakteristika uměleckého textu jako celku
7.
Stručné nastínění děje

Úryvek

" Autor
Jan Amos Komenský (28. 3. Den učitelů 1592–1670)
Byl to teolog, filozof, pedagog, spisovatel a kazatel jednoty bratrské.
Místo narození je neznámé (pravděpodobně Nivnice), pohřben v holandském Naardenu.
Studoval latinské gymnázium v Přerově později na univerzitě v Německu.
Byl to poslední biskup jednoty bratrské. Byl lektorem školy ve Fulneku, který je španělskými žoldáckými vojsky vypálen, Komenského žena a děti umírají na mor. Komenský je pronásledován a skrývá se na různých místech.
Pobýval v Polsku (Lešno), Anglii, Švédsku (měl reformovat místní školství), Uhrách a Amsterodamu.
Veškeré naděje na návrat do vlasti zmařil vestfálský mír, který ukončil roku 1648 30 letou válku. Svou víru v lepší budoucnost vyjádřil ve spisu Kšaft umírající matky jednoty bratrské (kšaft » závěť). R. 1656 zachvátil požár Lešno a Komenskému shoří všechna díla, i celoživotní dílo slovník Poklad českého jazyka. Komenskému umírá druhá žena a Komesnský odchází do Holandska, do Amsterdamu, kde také umírá.
Všechno své úsilí věnoval snaze o vytvoření české národní vědy, pokračuje ve snahách Jana Blahoslava o zrovnoprávnění češtiny a latiny.

Pedagogické zásady:
Nejdůležitější pro výchovu dítěte je věk mezi 2. a 4. rokem, do 6 let má být vychováváno doma.
Dítě má být vychováno v oblasti věd, umění, řemesel, mravně a také nábožensky.
Připouštěl tělesné tresty za porušení kázně.
Člověk má hodně cestovat.
Zásada názorné a systematické výuky.

 zařazení autora do uměleckého směru
Komenský tvoří v době Baroka → l.
Začalo se vyvíjet nejdříve v Itálii a Španělsku od 2. pol. 16. stol. – pol. 18. stol. Nejvíce se však rozvíjí v 17. stol. (po celé Evropě). Je to doba poznamenaná válkami, ale také touhou po poznání a rozkoši, pomíjivosti pozemského světa, nejistotou bytí, morovými epidemiemi a návratem k Bohu.
Pro umění je typická alegoričnost, dramatičnost, symbolika, přebujelost, oblost tvarů a záliba v kontrastech. V architektuře se uplatňuje duální princip (dvojí vrata, oltáře, sochy). Evropa je zničená válkami- války s Turky, 30 letá válka, náboženské války. Spolu s armádami se šíří mor a další epidemie, hladomor, dochází k výraznému úbytku obyvatelstva →lidé se znovu obrací k Bohu, doufají v lepší, posmrtný život, protireformace. Probíhají hony na čarodějnice po celé Evropě »inkvizice« (nejvíce ve Španělsku, u nás na konci 17. století na Šumpersku). Šlechta a církev bohatnou, jsou rozmařilejší, vzniká spousta staveb (hlavně kostely, kláštery, poutní místa, bohatě zdobená sídla), prosperuje sochařství a malířství (oblé tvary žen, baculatí andělíčci, zdobení oltářů, kostelů). Literatura je zaměřena duchovně, čerpá z bible a z křížových výprav."

Poznámka

SPŠ a SOU Uničov

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54f5fa01ea357.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Labyrint_sveta_a_raj_srdce.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse