Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Latina - maturitní otázky

Latina - maturitní otázky

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí soubor vypracovaných otázek k maturitní zkoušce z latiny. Objasnění gramatických jevů střídají krátké texty v jednoduchém jazyce a výkladové pasáže zaměřené především na historii, ale také kulturu a významné osobnosti Říma. Úseky věnované gramatice osvětlují skloňování podstatných jmen, časování sloves, užití slovesných časů či přídavných jmen v latině. V krátkých textech a výkladových částech je mapována historie Říma od Etrusků po krizi císařství a rozvoj křesťanství a představeny nejrůznější římské pověsti, známí vládci nebo historikové či drobné zajímavosti o římské kultuře.

Obsah

1.
Substantiva deklinace
2.
Text: O římském podsvětí
3.
Římská mytologie a náboženství
3.1.
Římská mytologie
3.2.
Pověsti o vzniku Říma
4.
Substantiva 2. deklinace
5.
Text: Jaro
6.
Počátky Říma a politické instituce Etrusků
7.
Substantiva 3. deklinace
8.
Text: O římských jménech
9.
Římská státní zřízení a úřady
10.
Substantiva 4. deklinace
11.
Text: O naší vlasti
12.
Plebejové a patricijové
13.
Substantiva 5. deklinace
14.
Text: O punských válkách
15.
Punské války
16.
Slovesa 1. konjugace
17.
Text: O Svébech
18.
Důsledky punských válek
19.
Slovesa 2. konjugace
20.
Text: Co můžeme počítat?
21.
Optimáti a populárové
22.
Slovesa 3. konjugace
23.
Text: O Řecích a Peršanech
24.
Krize římské republiky a reformy bratří Gracchů
25.
Slovesa 4. konjugace
26.
Text: O Spartakovi
27.
Spartakovo povstání
28.
Nepravidelné sloveso esse
29.
Text: Lucius zdraví svou Julii
30.
Marcus Tullius Cicero
31.
Deponentní slovesa
32.
Text: Zápisky o válce galské
33.
Gaius Julius Caesar
34.
Adjektiva
35.
Text: O senátu
36.
Krize římské republiky a 1. triumvirát
37.
Komparace adjektiv
38.
Text: Pověst praví
39.
Historikové Titus Livius Patavinus a Publius Cornelius Tacitus
40.
Superlativ adjektiv
41.
Text: O Niobě
42.
Císařové Marcus Ulpius Traianus a Publius Aelius Hadrianus
43.
Futurum I.
44.
Imperfektum
45.
Text: O Philemonovi a Baucidě
46.
Marcus Aurelius
47.
Osobní a přivlastňovací zájmena
48.
Text: Lakonické odpovědi
49.
Krize římského císařství
50.
Perfektum, perfektní kmen
51.
Text: Oleum et operam perdidi
52.
Antická filosofie a její období
53.
Slovesné tvary od perfektního kmene – futurum II., plusquamperfektum
54.
Text: O Catilinovi
55.
Křesťanství
56.
Konjunktiv imperfekta
57.
Text: O Kosmově kronice české
58.
Římská architektura
59.
Konjunktiv prezenta
60.
Text: O vzpurných otrocích
61.
Doba Augustova, principát
62.
Věty účelové a snahové
63.
Text: O Ulixovi
64.
Římská armáda
65.
Věty časové s cum historicum
66.
Text: O Minotaurovi
67.
Konjunktiv perfekta
68.
Text: O Orfeovi a Eurydice
69.
Konjunktiv plusquamperfekta
70.
Text: Pověst praví

Úryvek

"Text
O jaře
V latině „ver“ (jaro) patří mezi části roku. Lidé se vždy na začátku jara radují a oslavují příchod jara po dlouhé zimě. Na jaře přilétají ptáci z cizích zemí a krásně zpívají, na jaře se narodí mnoho druhů zvířat, stromy kvetou a v lese a na březích vyrostou různé byliny a krásné květiny. Na jaře žačínaji rolníci svou ustavičnou práci na polích. Jaro je vždy v básních básníky opěvováno a nazýváno “lásky čas“.

Zrození Říma
To, z čeho se nakonec stalo Římské impérium, začalo jako osada okolo pahorku Palatin u řeky Tibery ve střední Itálii. Palatin a okolní pahorky představovaly snadno udržitelnou pozici v širokých úrodných pláních okolo nich.
Tradiční popis římské kultury, který se k nám dostal od Livia, Plútarcha, Dionýsia z Halikarnassu a jiných, je ten, že v prvních stoletích vládla Římu řada sedmi králů. Tradiční chronologie podle Varra udává dobu jejich vládnutí na 243 let, což činí mimořádný průměr vládnutí jednoho krále – téměř 35 let. Toto číslo bylo ovšem později sníženo. Galové zničili všechny římské historické záznamy, když po Bitvě u Alliy v roce 390 př. n. l. drancovali město, takže o království neexistují žádné soudobé záznamy. Archeologické důkazy nicméně podporují fakt, že osada v Římě byla založena v polovině 8. století př. n. l.

Politické instituce (Etruskové)
Král
Raný Řím byl monarchie řízená králi (latinsky rex). Králové byli voleni římskými lidmi a žádný z nich se nespoléhal na armádu, aby se dostal na trůn.
Jestli-že byl král suverénní, pak mu náležela nejvyšší moc státu a díky jeho pozici zastával tyto pozice:
1. vrchní výkonná moc – sloužil jako předseda vlády s možností prosadit zákony, spravoval všechen státní majetek, rozděloval dobyté území a dohlížel na veřejně prospěšné stavby
2. vrchní velitel – velitel římské armády s možnostmi odvádět k vojsku a organizovat legie, jmenovat vojenské velitele a vést válku
3. hlava státu – sloužil jako hlavní představitel Říma ve vztazích s ostatními mocnostmi a přijímal všechny cizí velvyslance
4. velekněží – sloužil jako oficiální představitel Říma a jeho lidí před bohy
5. hlavní zákonodárce
6. nejvyšší soudce – posuzoval všechny občanské a kriminální případy
Senát
Romulus zřídil senát po založení Říma tak, že vybral nejurozenější muže (bohaté a s legitimními ženami a dětmi), aby sloužili jako městská rada. Senát sestával ze 100 senátorů.
V monarchii měl senát velmi malou moc a autoritu, protože většinu politické moci vlastnil král a mohl ji vykonávat bez jeho souhlasu. Senát fungoval hlavně jako králova rada a koordinátor zákonů. Každý zákon, který navrhl král, mohl senát vetovat nebo ho přijmout. Král se poté rozhodl, jestli jejich radu přijme nebo odmítne. Právo svolat senát měl pouze král, jen v období interregna ho měl sám senát.
Etruskové
Starověké etnikum sídlilo v Etrurii (Itálie)
Existence od 8. st př.n.l.; Vrchol 4. s.p.n.l.
Úpadek a spojení s Římem"

Poznámka

Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Zpracováno částečně formou odrážek. Důležité informace jsou v některých částech práce zvýrazněny tučně. V textu se objevují pravopisné chyby.
Součástí práce jsou tabulky a kopie učebních materiálů, rozsah čistého textu činí cca 23 stran.
V práci se objevují i pasáže, které se latiny či Říma netýkají, např. text o Kosmově kronice české.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23003
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse