Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Likvidace dřeva - problém a jeho řešení ve firmě

Likvidace dřeva - problém a jeho řešení ve firmě


Kategorie: Inovační management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu problému likvidace dřevního odpadu v malé firmě a možnostem jeho řešení.

Obsah

1.
Zvolená firma
2.
Předmět činnosti firmy
3.
Řešení problému ve firmě
4.
Definice problému
5.
Návrh řešení problému

Úryvek

"Návrh řešení problému
Piliny i odřezky mohou sloužit k vytápění. Piliny se spalují ve speciálním kotli. To je však možné pouze v zimním období a navíc v zimě je množství zakázek výrazně menší než v sezóně, tzn. že v zimním období nevzniká takové množství odpadu. Ten, který vznikne, se většinou průběžně spaluje.

Proto je potřeba vyřešit tento problém od jara do podzimu.
Piliny by se mohly skladovat v přilehlé kůlně a v zimě by se mohly spálit, ovšem na zimní vytápění bez problémů stačí piliny z toho období. Navíc by bylo potřeba je v létě pře-nášet z dílny do kůlny, odkud by byly v zimě přenášeny zpět do dílny ke spálení. Tento po-stup se praktikoval doposud, ale je zřejmé, že se jedná o zbytečné náklady na přesun pilin a na jejich skladování.

Proto jsem se pokusil najít náhradní řešení, které by bylo efektivnější.
Jako nejlepší alternativa se mi jevilo upozornění chovatelských stanic, zemědělců i ob-čanů obce na možnost výhodného nákupu pilin vhodných jako podestýlka pod domácí zvěř. Ovšem toto se nesetkalo s potřebnou odezvou. O piliny by zájem byl, ale zaplatit za ně už byl ochotný málokdo.

Protože se jedná vlastně o odpad, pokusili jsme se piliny nabízet pouze za odvoz. Tato nabídka měla výrazně lepší ohlas. Rychle se rozšířila po celém okrese a od té doby je problém vlastně vyřešen. Několik velkých odběratelů z řad chovatelů i místní občané pravidelně firmu zbavují odpadu. Dokonce pokud v nedaleké Mladé Boleslavi účinkuje cirkus, jezdí si pro pi-liny právě sem.
Dřevní odřezky nejsou tak velkým problémem. Mnoho domácností v obci stálé používá k vytápění kamna, a tak jsou ochotni za drobný poplatek odebírat tento odpad, který již není vhodný k dalšímu zpracování.

Tento problém se tedy podařilo úspěšně vyřešit, což vedlo ke zefektivnění výroby, pro-tože odpadly potíže s likvidací dřevního odpadu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0016.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Likvidace_dreva.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse