Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Lineární programování - simplexová metoda, dopravní úlohy

Lineární programování - simplexová metoda, dopravní úlohy

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Text je shrnutím učiva Matematické metody v ekonomii a managementu, včetně výpisků ze skript a přednášek. Charakterizuje lineární programování, simplexovou metodu a jednoduché dopravní úlohy. Závěr je věnován 4 úlohám v Moodlu.

Obsah

1.
Lineární programování (LP)
1.1
Základní pojmy
1.2
Formulace modelu LP
1.3
Lineární programování - typy úloh
2.
Simplexová metoda LP
2.1
Základní
2.2
Algoritmus
2.3
Postoptimalizační analýza
3.
Dopravní úlohy
3.1
Jednostupňová DÚ
3.2
Metoda severozápadního rohu
3.3
Indexová metoda
3.4
Vogelova aproximační metoda (VAM)
3.5
Habrova modifikovaná frekvenční metoda
4.
Úlohy z Moodle

Úryvek

"• Interpretace výsledku
 přímé čtení z výsledné simplexové tabulky
Rozdělení proměnných na bázické a nebázické
Hodnoty všech proměnných
 u pomocných proměnných je nepřípustná
o záporná hodnota u MAX UF
o kladná hodnota u MIN UF
Hodnota účelové funkce
Relativní nevýhodnost nebázických proměnných – duální (stínové) ceny

 ad vektor hodnot bázických proměnných  vektor obecného řešení
 složky vyjadřují závislost hodnot základních proměnných na hodnotách nezáklad.prom.
zapisujeme v x = (matice)  rovnicové zápisy hodnota výsledné bazické složky mínus hodnoty a označení nebázických proměnných

 matice transformace
 bazické proměnné ve výsledné simplex.tabulce
 koeficienty báz.prom.z výchozí simplex.tab.
 pořadí ! jak vyjde v řádcích sl.xB

 inverzní matice k matici transformace 36
 bazické proměnné ve výchozí simplex.tabulce
 koeficienty báz.prom.z výsledné simplex.tab.
o tyto dvě matice slouží pro kontrolu správnosti viz boda dále pro hypotézy

 duální hodnoty
o prvého druhu
o v kriteriálním řádku zj-cj strukturních pro-měnných
udávají o kolik se zhorší hodnota UF, zařadíme-li jednotku do procesu

o druhého druhu
o v kriteriálním řádku zj-cj doplňk. a pomoc. proměnných
oceňují výrobní činitele a udávají, oč se zhorší UF, necháme-li jednotku daného činitele nevyu-žitou

• Rozbor údajů výsledné simplexové tabulky
 Suboptimální řešení37
 Sousední bázické řešení
 Zařazení nebázické proměnné do báze
 Interpretace
 rozhodovací proměnná – přidání aktivity
 doplňková proměnná – změna omezení.
 Změny
 maximální hodnota
o do hodnoty testu přípustnosti
 změna účelové funkce UF
o o součin duální hodnoty a počtu zařazovaných jed-notek proměnné
• Interval stability pravých stran
 Pro jednu konkrétní složku bi
 Cíl: aby výsledné řešení zůstalo přípustné
 Vyjádříme parametricky jako bi + 
 Musí platit B-1b ≥ 0
 Hledáme přípustné hodnoty parametru 
 Ekvivalentně
 test přípustnosti pro i-tý sloupec matice (psát výsledky do 2 sloupců + a -)
 dolní mez změny
o pro kladné hodnoty
 horní mez změny
o pro záporné hodnoty
• Interval stability cen
 Pro jednu konkrétní složku ci
 Cíl: aby výsledné řešení zůstalo optimální
 Vyjádříme parametricky jako cj + 
 Hledáme přípustné hodnoty parametru , aby platil test optimality
 pro nebázickou proměnnou
o zhoršení neomezené
o zlepšení nejvýše o hodnotu testu optima
 pro bázickou proměnnou "

Poznámka

Práce ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Matematické znaky nelze v ukázce zobrazit.
Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická fakulta, předmět Matematické metody v ekonomii a managementu I..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse