Linking words


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje seznam snad všech spojujících slovíček tzv "linking words". Je tím pádem výborným studijním materiálem jak k přípravě na maturitu, zkoušku z angličtiny na vysoké škole či jako doplnění slovní zásoby pro dobrou konverzaci. Slovíčka jsou zařazena do jednotlivých skupin, seřazena abecedně. Překlad je z češtiny do angličtiny.

Obsah

1.
Vyprávěcí
2.
Stavějící se proti
3.
Připojovací
4.
Vyjadřující důsledek a závěr
5.
Dávající příklady
6.
Různé

Úryvek

"A = and
Brzo = soon
Dále = next
Ihned = immediately
Jakmile = as soon as
Jednou = once
Kdysi = once
Když = when
Až = when
Konečně = at last
Konečně = eventually
Na začátku = at/in the beginning"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57d174b1352c1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Linking_words.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse