Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lisabonská smlouva

Lisabonská smlouva


Kategorie: Evropská unie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., České Budějovice

Charakteristika: Seminární práce na téma Lisabonská smlouva má za úkol hodnotit její funkci a působnost. Autor práce seznamuje s cíli smlouvy, s daty ratifikací jednotlivými zeměmi a s odůvodněním přijetí této smlouvy Českou republikou. Uvádí výhody, které plynou z přijetí této smlouvy, a rovněž její roli v Evropské unii. Dále práce vyjmenovává přínos Lisabonské smlouvy členským státům. V závěru autor zdůvodňuje svůj zamítavý postoj ke smlouvě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Smlouva 21. století
3.
Ratifikace
4.
Proč právě lisabonská smlouva?
5.
Demokratičtější Evropa
5.1
Posílení pravomocí parlamentu
5.2
Větší úloha parlamentů členských států
5.3
Transparentnost v Radě ministrů
5.4
Více participativní demokracie
5.5
Vztahy mezi unií a členskými státy
6.
Efektivnější a moderní instituce
6.1
Evropský parlament
6.2
Evropská rada
6.3
Evropská komise
6.4
Ostatní orgány
7.
Evropa práv a hodnot
8.
Přínos Lisabonské smlouvy členským státům
9.
Závěr

Úryvek

"Proč právě lisabonská smlouva?

Od roku 1997 země Evropské unie hledali trvanlivou dohodu o jejím fungování, která by odpovídala nárůstu počtu členských zemí z původních 6 na dnešních 27 a výzvám, se kterými se Evropa v dnešním světě potýká. Lisabonská smlouva je výsledkem této snahy a bude-li schválena, Evropská unie se stane efektivnější, průhlednější a demokratičtější.

Demokratičtější a transparentnější Evropa

Lisabonská smlouva posiluje úlohu Evropského parlamentu i národních parlamentů, dává občanům více možností, jak vyjádřit svůj názor, a lépe vymezuje rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy.

1. Posílení pravomocí parlamentu:
Evropský parlament, který je přímo volený občany EU, získá významné nové pravomoci ve vztahu k evropským právním předpisům, rozpočtu a mezinárodním smlouvám. Zejména rozšíření postupu spolurozhodování do nových oblastí zajistí rovnocenné postavení Evropského parlamentu vůči Radě, jež zastupuje členské státy, při schvalování většiny právních předpisů EU.

2. Větší úloha parlamentů členských států:
Národní parlamenty se budou moci lépe zapojit do činnosti EU, a to zejména díky novému mechanismu sledování toho, zda unie přijímá opatření pouze tam, kde je činnost na evropské úrovni efektivnější z hlediska požadovaných výsledků. Spolu s rozšířením pravomocí Evropského parlamentu znamená tato změna posílení demokracie a legitimity v rozhodovacích postupech EU.

3. Transparentnost v Radě ministrů:
Je rovněž třeba poznamenat, že jak parlamenty členských států, tak občané se budou moci přímo seznámit s rozhodnutími přijatými členy Rady z každého členského státu, neboť všechna jednání a rozhodnutí Rady v legislativní oblasti se budou zveřejňovat.

4. Více participativní demokracie:
Evropští občané mají již k dispozici řadu nástrojů, které jim umožňují získávat informace a zapojovat se politického procesu v EU. K těmto nástrojům nyní přibude i občanská iniciativa. Na základě tohoto nového práva iniciativy bude moci nejméně milion občanů z více členských států vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila určitý návrh. Praktická pravidla pro postup při občanských iniciativách budou upřesněna prostřednictvím právního předpisu po vstupu nové smlouvy v platnost."

Poznámka

Práce je vícezdrojový kompilát. Autor vychází z těchto zdrojů:
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_cs.htm,
http://www.freewebs.com/lisabonskasmlouva/index.htm,
http://europa.eu/,
http://lisabonska-smlouva.eu/.
Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu. Jsou zde i obrázky, čistý text tedy dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19498
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse