Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Tato seminární práce obsahuje stručný výcuc z Listiny základních práv a svobod. Obsahuje úvod, výběr a ustanovení z každé hlavy a závěr.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlava I.
3.
Hlava II.
4.
Hlava III.
5.
Hlava IV.
6.
Hlava V.
7.
Hlava VI.
8.
Závěr

Úryvek

"Hlava IV. – Hospodářská, sociální a kulturní práva
• Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
• Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Hlava V. – Právo na soudní a jinou právní ochranu
• Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
• Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Hlava VI. – Ustanovení společná
• Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.
• Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

Závěr
Nedozvěděla jsem se v zásadě nic nového, nic co by se ve společnosti neprobíralo, neustále dokola např. naše etnická menšina žijící na našem území a jiné problémy popírající lidská práva, kterých je dnes na každém rohu plno. Myslím si, že dnes když máte spoustu peněz i zákon se kroutí v každém případě a s tím souvisí nedodržování této listiny, kterou si dnes každý upravuje nejlíp ve svůj prospěch."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5732ce2b8c057.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Listina_z_kladnich_prav_a_svobod.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse