Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Literatura doby husitské - maturitní otázka

Literatura doby husitské - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se jen velmi stručně zabývá českou literaturou za doby husitství. Nejprve charakterizuje dobu z hlediska literatury a historie a poté se věnuje Husovým předchůdcům. Hlavní důraz je kladen na dílo a význam Jana Husa. Závěr tvoří typy husitské literatury a doznívání hnutí ve tvorbě Petra Chelčického.

Obsah

1.
Doba
2.
Husovi předchůdci
2.1
Konrád Waldhauser
2.2
Matěj z Janova
2.3
Jan Milíč z Kroměříže
2.4
Tomáš Štítný ze Štítného
3.
Jan Hus
4.
Typy literatury
5.
Doznívání husitství
5.1
Petr Chelčický

Úryvek

"- Jan Hus
• 1371 – 1415
• kněz, učitel, kazatel v kapli Betlémské
• byl nucen opustit Prahu a žít ve vyhnanství na Kozím Hrádku a později na hradu Krakovec
• odsouzen k upálení 6. 7. 1415
• české spisy -> Výklad Viery, Desatera a Páteře: výklad 3 základních motliteb
-> Dcerka: poučení křesťanským dívkám a ženám jak mají žít
-> Knížky o svatokupectví: ukazuje na prodejnost církve
-> Postila (soubor jeho kázání)
• latinské spisy -> určeny mimo území Čech
-> De ecclesia : vycházel z Wiklefova učení, příčina jeho upálení
• Listy -> napsal je v době svého uvěznění, povýšil dopis na literární útvar
• O českém pravopisu -> latinský spis, není jisté Husovo autorství, přispěl ke změně pravopisu spřežkového na diakritický
- význam Jana Husa
• jeho dílo je základem pro celé hnutí husitství, je pokrokové, kritické a srozumitelné
• Hus byl celou dobu silně věřící člověk, snažil se dovést církev k čistotě
• byl velkým ctitelem pravdy, morálním vzorem pro českou historii, vlastenec
- typy literatury
• a) písně -> Jistebnický kancionál: soubor z r. 1450
: obsahuje i píseň Ktož sú boží bojovníci
• b) kroniky -> nejdůležitějším kronikářem je Vavřinec z Březové, události z let 1414 – 1422 zachytil v Latinské kronice
-> Eneáš Silvius Piccolomini: účastník bojů u Domažlic
: Kronika protihusitská (oceňuje některé stránky husitství, například vzdělanost)
• c) satiry -> Budišínský rukopis: sborník hl. satirických skladeb Žaloba koruny české,

Poznámka

Otázka je obsahově nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aedf9f1f2a4d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Lit_doba_husitska_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse