Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Litosféra, část první - maturitní otázka 3/15

Litosféra, část první - maturitní otázka 3/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá pevným obalem země, tedy litosférou. Informuje o její stavbě a především si všímá vnitřních sil a jejich vlivu na georeliéf. Popisuje pohyby litosférických desek, věnuje se vulkanismu a představuje základní typy sopek. Dále seznamuje se zemětřesením a jeho dělením a v závěru si stručně všímá horotvorných pochodů a pevninského procesu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Doprava a turistický ruch ČR - maturitní otázka 2/15 a následující zde Geografie obyvatelstva a sídel - maturitní otázka 4/15.

Obsah

1.
Stavba země
1.1
Zemská kůra
1.2
Zemský plášt
1.3
Zemské jádro
2.
Teorie o podobě v minulosti
3.
Vnitřní síly a jejich vliv na georeliéf
3.1
Vlastní pohyby litosferických desek
3.2
Vulkanismus (sopečná činnost)
3.3
Seismika (zemětřesení)
3.4
Horotvorné pochody
3.5
Pevninský proces

Úryvek

"STAVBA ZEMĚ
1) ZEMSKÁ KŮRA- průměrná mocnost 35Km
-pevninská-30-50Km(pod Himalájí až 80Km)
-složena ze 3 částí-čedič,žula,usazeniny
-oceánská- až 15 Km,mladší, tenčí- chybí vrstva žuly

2) ZEMSKÝ PLÁŠT- tekutý, je zde tekuté magma o 1000 stupních celsia
-dělí se na: spodní,střední, svrchní = ASTENOSFÉRA- plastická,plavou po ní litosférické desky

3) ZEMSKÉ JÁDRO- vnitřní-pevné -> tvoří 1/3 hmoty Země
-vnější- tekuté -> teplota 3000 až 8000, složení:železo, nikl

Hranice mezi sférami tvoří PLOCHY NESPOJITOSTI (DISCONTINUITY)- oddělují jednotlivé části: Mohorovičičova Plocha- mezi zem. pláštěm a kůrou
Gutenbergova Plocha-mezi pláště a jádrem
Litosféra nepředstavuje celistvý obal Země, ale je rozlámaná do tzv. LITOSFERICKÝCH DESEK (kolem 18, např. Jihoamerická, Nasca, Africká)- jsou v neustálém pohybu -> změna povrchu naší planety

TEORIE O PODOBĚ V MINULOSTI = Wegnerova teorie kontinentálního driftu
-původní prakontinent Pangea + praoceán Panthalassa pohyb desek a následné rozlámání vznik: sever Lauraasie (Evropa, Asie)
jih Gondwana ( Afrika, Amerika)
+ Tethys – moře mezi L. a G.

VNITŘNÍ SÍLY A JEJICH VLIV NA GEORELIÉF
Vnitřní síly:- jejich zdrojem je energie z nitra Země + chemické a radioaktivní reakce

1) VLASTNÍ POHYBY LITOSFERICKÝCH DESEK
Divergence( oddalování) – odsouvání lit.desek od sebe -> vznik nové zemské kůry- Oceánský hřbet (např. Středoatlanský hřbet)
Konvergence (přibližování) – pohyb proti sobě -> vznik Oceánských příkopů (Mariánský příkop)
Subdukce – podsouvání jedné lit.desky pod druhou -> vyvrásnění pohoří Alpy
Horizontální posun – pohyb vedle sebe (tření)-uvolnění energie- zlom St. Andreas (Kalifornie)
-desky nemají tvary kontinentů- v atlase červeně čárkované
Trojný bod = místo, kde se střetávají 3 tektonické desky- v místě styku častá sopečná a sémická činnost"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2a2fd02b4bb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Litosfera_MO.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse