Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logopedická prevence

Logopedická prevence

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V první části práce je definován pojem logopedická prevence a shrnut význam řeči pro dorozumívání. Popisuje také vliv společnosti a rodiny na správný vývoj řeči. Druhá část se věnuje organickým a funkčním poruchám řeči, výchově a vzdělání dětí s různými typy vady.

Obsah

1.
Úvod
2.
Logopedická prevence
3.
Význam řeči pro dorozumívání
4.
Společenské faktory řeči - prostředí
5.
Rodina
6.
Citové potřeby dítěte
7.
Poruchy řeči
7.1
Organické poruchy
7.2
Funkční poruchy
8.
Výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči
9.
Závěr

Úryvek

“ 7. Poruchy řeči
Lidská řeč je velmi složitá činnost, na které se účastní řada orgánů v těsné a koordinované spolupráci. Je pochopitelné, že může dojít k poruchám řeči, a to v kterékoliv části reflexního okruhu. Poruchy mohou být lehké, přechodného rázu, ale i těžké a velmi těžké, které lze obtížně upravit a některé z nich jenom zlepšit.
Příčiny poruch řečí dělíme na dvě velké skupiny: organické a funkční.
Organické poruchy
vznikají poškozením některého orgánu, který se podílí na realizaci řeči. Poruchy mohou být vrozené nebo získané během života. Jsou to poruchy smyslových orgánů. Nejzávažnějším poškozením je snížení ostrosti sluchu až hluchota. Dále jsou to jsou poruchy motoriky a kinestézie, které se projevují snížením pohybové obratnosti, svalové síly a napětí, změny ústředního nervového systému, snížení rozumových schopností, poruchy mluvidel, jako rozštěp rtu a patra, vady skusu, zbytnění nosohltanové mandle a jiné.
S některými organickými poruchami se dítě již rodí, jiné vznikají někdy při obtížném porodu. Během života poškozují řeč různé nemoce jako záněty mozku a mozkových blan, těžké infekční choroby, úrazy lebky, středoušní záněty apod.
Funkční poruchy
jsou taková onemocnění nebo poruchy řeči, při nichž nelze vyšetřováním zjistit žádná organická poškození. Vznikají častěji a snadněji u jedinců, kteří mají k nim vrozený nebo získaný sklon, dispozici. Vyvolávají je výchovné chyby, konflikty a řada jiných nevhodných vlivů z prostředí. Mezi disponující činitele patří také nevhodný typ vyšší nervové činnosti a nevhodný typ laterality.

8. Výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči
Do škol pro děti s vadami řeči se zařazují děti s takovými řečovými nedostatky, které nelze odstranit ambulantní péčí při docházce do základní školy, případně mateřské školy. Do škol pro děti s vadami řeči se děti zařazují jen na dobu nezbytně nutnou, zpravidla na začátku roku nebo v pololetí. Pro tyto děti jsou zřízeny dva typy škol: pro děti vadně mluvící a školy pro děti nemluvící.
Do základní školy pro vadně mluvící se zařazují děti s normálním rozumovým vývojem, které mají takovou vadu řeči, že ji nelze odstranit ambulantně logopedickou péčí. Jsou to děti s mluvními neurózami (koktavostí a breptavostí), s poruchami řeči při rozštěpu patra a s těžkými formami patlavosti, dyslálie. Specifickým úkolem této školy je, zvláštními metodami a formami práce (komplexní terapií) odstranit vady řeči a obtíže při začlenění dětí do kolektivu zdravých dětí, do života a zaměstnání. Zlikvidovat i případné psychické důsledky vzniklé vadou řeči. Vzhledem k tomu, že lze po systematickém výcviku při nižším počtu dětí ve třídě dosahovat stejných výsledků jako v základní škole, že pobyt žáků je v této škole přechodný, vyučuje se podle učebního plánu, učebních osnov i učebnic pro základní školy.
Do základní školy pro nemluvící se přijímají děti nemluvící, alalici i afatici. V této škole se nesmírně náročnou prací pedagogů řeč tvoří a rozvíjí speciálními metodami, především přirozenou cestou sluchovou. Škola plní úkoly prvního až pátého ročníku základní školy. Cílem a úkolem školy pro nemluvící je rozvíjení motoriky a vybudování řeči jako nejdůležitějšího prostředku duševního rozvoje. Naučit tedy děti mluvit, číst a psát. Připravit je pro další vzdělávání a výchovu v základní škole nebo v některé škole pro mládež vyžadující důraz na vyučovaní mateřského jazyka. Vlastivěda a psaní jsou začleněny do mateřského jazyka. Nevyučuje se cizí jazyk, poněvadž výstavba řeči v dalším jazyce je pro děti neúnosná. Více času se věnuje předmětům rozvíjejícím motoriku a vnímání, tedy tělesné výchově, pracovnímu vyučování. Dvě hodiny týdně se rovněž věnují individuální logopedické péči."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera744
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse