Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > M. Rush: New Media in late 20th Century Art

M. Rush: New Media in late 20th Century ArtKategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje esej na téma knihy M. Rush: New Media in late 20th Century Art.

Obsah

1.
Esej M. Rush: New Media in late 20th Century Art

Úryvek

"Se všemi novými materiály a médii představených v umění tohoto století, tato kniha odhalí určující trendy v oblasti médií a performance, video umění, video instalací a digitálního umění, včetně upravených fotografií, virtuální reality a jiných interaktivních forem. Nezastrašeni technickými změnami , umělci, kteří užívají těchto nových médií, vidí sami sebe jako součást změn a chtějí se na nich podílet. Jsou unešeni možnostmi, které nabízí nové technologie, nikoliv odcizeni. Film a televize je informuje o každodenních zážitcích, ale ne jako ti, co se zabývají komerčním využitím nových technologií. Tito umělci usilují o vytvoření osobního odkazu bez nároku na materiální odměnu za to co dělají. Jako jiní umělci, kteří pracují s barvami, dřevem, nebo ocelí, tito umělci objevují a často podrývají všechen rozhodující a technologický potenciál nových médií. Technologický pokrok přichází od umělců, kteří užívají nových médií ve svých dílech.

Je těžké vymezit, od kdy se datuje užití nových médií v umění. Tato moderní historie umění už byla popsána, ale do značné míry se stále vyvíjí. To neznamená, že bychom se neměli pokoušet překonat historii, nebo alespoň syntézu rozlišných přístupů s historií (tradicí?); proto je posláním historie doporučit a navrhnout cestu k pochopení minulosti.
Nejjednodušší cestou k vysledování historie nových médií v uměleckém světe by mohlo být sledování samotného technologického vývoje (řekněme od Marey a Muybridge ve fotografii, po filmaře Edisona a bratry Lumiérovi atd.), ale vše co potom budeme mít, bude časová řada podobná té popisující vývoj letectví. Jakmile všichni klíčoví umělci a hnutí 20. století představili sami sebe jako předchůdce umělců pracujících s technickými médii, příběh tohoto umění není možné vyprávět v přímé linii. Nejen že jsme pořád uprostřed příběhu, ale tento příběh sám o sobě začíná a pokračuje a rozvíjí se současně s aktivitami rozličných umělců v rozdílných částech světa. Z těchto důvodů je tématický přístup daleko vhodnější, než-li přístup striktně chronologický.
Po polovině století, když kritička a kurátorka Anna-Marie Duguet prohlásila: „Čas se ukázal nejen jako opakující se téma, ale také jako podstatný parametr povahy umělecké činnosti.“ Se vznikem performance, událostí, happeningů, instalací, poté videa se dočasnost (pomíjivost) umění dostala do popředí. Aktuálně počítačové interaktivní umění poskytuje a vyžaduje zastavení času v okamžiku, kdy se divák dostává do kontaktu s přístrojem, který uvádí a reprodukuje umělecký počin.
Příběh mediálního umění konce 20. století je neoddělitelně spojeno s vývojem fotografie v průběhu století.
Čas a vzpomínky, všechny soukromé i historické, jsou jádrem fotografie, a se stále se pohybujícím obrázkem, umělci i amatéři byli seznámeni s možností vizualizace času.
Prezentace vyžaduje prostor, ale méně jasné je to s časem. A to byla velká revoluce (velký přelom), kterou s sebou přinesly fotografie a nyní také její velkoá příbuzná, pohybující se fotografie – filme, pro který je čas zásadní. S fotografií lidé počali manipulovat s časem samotným; zachycovat ho, přetvářet a vytvářet varianty jeho plynutí, rychle přetáčet vpřed, zpomalovat a provádět další procesy spojené s manipulací s tokem času použitelné v umění fotografování."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53b302ff649ff.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
M._Rush_New_Media_in_late_20th_Century_Art.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse