Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Majetek a kapitál podniku

Majetek a kapitál podniku

Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice majetku a kapitálu podniku. Nejprve definuje aktiva a pasiva, poté se podrobněji zabývá dlouhodobým hmotným, nehmotným a finančním majetkem. Popisuje způsoby pořízení, i zdroje financování. Nahlíží na majetek z účetního hlediska.

Obsah

1.
Aktiva, pasiva,
2.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (DHM), dlouhodobý finanční majetek
2.1.
Způsoby pořízení
2.2.
Zdroje financování (cízí, vlastní kapitál)
2.3.
Účetní odpisy
2.4.
Evidence DHM
2.5.
Reprodukce DHM

Úryvek

"Každý podnik potřebuje ke své činnosti určitý majetek, který členíme podle druhů (aktiva) a podle zdrojů krytí (pasiva). Majetkem podniku jsou všechny prostředky, které podnik při své hospodářské činnosti používá. Dlouhodobý majetek (neoběžný) podobně jako jiné majetkové složky je zahrnut do aktiv účetní jednotky (stálá aktiva). Zařazení tohoto majetku do stálých aktiv je dáno: dlouhodobostí jeho používání nebo vlastnění, jeho postupnou spotřebou (opotřebováním), limitem ceny (v některých případech). Dlouhodobost v účetnictví je určena hranicí delší než jeden rok. Postupná spotřeba (opotřebování) znamená přenášení jeho hodnoty do nákladů příslušných činností. Cena je určena platnými právními předpisy nebo může být stanoven limit ceny účetní jednotkou, od kterého bude majetek evidován jako dlouhodobý. Některé druhy majetku se zahrnují do dlouhodobého majetku bez ohledu na jejich cenu. Dlouhodobý majetek je tvořen několika skupinami: dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen ,,DNM‘‘), dlouhodobý hmotný majetek (dále jen ,,DHM‘‘), dlouhodobý finanční majetek (dále jen ,,DFM‘‘). DNM je majetek, který nemá hmotnou povahu, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou (zpravidla nad 60 tis. Kč,-). Za DNM se považují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (např.receptury ), software, ocenitelná práva (např. know-how), goodwill, ostatní DNM, který slouží k evidenci ostatních složek DNM. Do DNM patří i povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši jejich ceny. Do DNM dále patří dokončené technické zhodnocení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku, přesahuje-li 40tis. Kč,- a dochází ke zlepšení parametrů původního nehmotného majetku. Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok, ale jehož ocenění je nižší než limit stanovený účetní jednotkou, se považuje za drobný nehmotný majetek, který se účtuje při pořízení přímo do nákladů na vrub účtu 518- ostatní služby.
Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen ,,DHM‘‘) jsou stavby bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů (např. ovocné stromy,keře) , základní stádo a tažná zvířata, oceňovací rozdíl k nabytému majetku, ostatní DHM, pozemky bez ohledu na výši ocenění, umělecká díla a sbírky bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti.
Do DHM patří i dokončené technické zhodnocení dlouhodobého i drobného hmotného majetku, přesahuje-li i jednotlivého předmětu 40 tis. Kč,- za účetní období. Movité věci, které mají dobu použitelnosti delší než 1 rok, ale jejichž ocenění je nižší než limit stanovený účetní jednotkou, se považují za drobný hmotný majetek, který se eviduje jako zásoby a při uvedení do užívání se účtuje do nákladů na vrub účtu 501- spotřeba materiálu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16182
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse