Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku - dlouhodobý hmotný

Majetek podniku - dlouhodobý hmotný


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Tato maturitní otázka nás seznamuje s majetkem podniku dlouhodobým, způsoby jeho pořízení, jeho základní rozdělení a dalšími činostmi s nimi souvisejícími.

Obsah

1.
Charakteristika
1.1.
Rozdělení
1.2.
Způsoby pořízení
1.3.
Leasing
2.
Ocenění DM
3.
Evidence DM
4.
Odpisy DM (výpočet, příklady)

Úryvek

"Charakteristika
Dlouhodobý majetek (podobně jako ostatní majetkové složky) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Souvisí se zákonem o daních z příjmu.
Dlouhodobý majetek zahrnuje:
 dlouhodobý hmotný majetek
 doba využitelnosti je delší než 1 rok
 pořizovací cena je vyšší než 40.000,-- Kč
 odepisuje se (kromě pozemků a uměleckých děl), opotřebovává se
 Může být movitý (auto), nebo nemovitý (pozemek, dům)
 dlouhodobý nehmotný majetek
 doba využitelnosti je delší než 1 rok
 pořizovací cena je vyšší než 60.000,-- Kč
 odepisuje se
 např. software, Know-how, Good-will
 dlouhodobý finanční majetek
 slouží k zajištění výnosů v budoucnosti
 doba využitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena není určena
 např. dluhopisy, akcie, ….
Způsoby pořízení
 Nákup nového nebo již použitého DM, nákup od dodavatele
 Vlastní výroba – stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj
 Darování – stát může darovat firmě ekologické zařízení, poku chce podpořit ochranu životního prostředí. Mateřská firma může převést (darovat) své dceřiné společnosti budovy a technické vybavení. Firma sponzoruje (daruje) škole na podporu vzdělání počítač atd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5517f5821602d.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_dlouhodoby.doc (114 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse