Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Malý princ - Antoine de Saint Exupéry

Malý princ - Antoine de Saint ExupéryKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Klasický stručný rozbor díla, spolu s popisem autora. Nechybí podrobný popis děje, či dalších děl autora.

Obsah

1.
Popis autora
2.
Zařazení autora
3.
Další díla autora
4.
Popis a charakteristika díla
5.
Hlavní postavy
6.
Podrobně vypsaný děj

Úryvek

" Francouzský letec, publicista a prozaik aristokratického původu
 Studoval ve Švýcarsku a v Paříži
 Od mládí se zajímal o letectví. Leteckou způsobilost získal během vojenské služby
 Letectví se věnoval celý život
 Psal reportáže
 Literární a publicistické činnosti se věnoval již od dvacátých let
 Psal humanistické příběhy, k nimž čerpal náměty ze svých zkušeností pilota a ředitele letišť
 Jeho příběhy jsou prostoupeny filozofickými úvahami o smyslu lidského života
 Na počátku druhé světové války odešel do USA, aby se zde stal letcem průzkumného útvaru
 Za 2.světové války, do které se Antoine de Saint - Exupéry sám přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky
• Další díla:
Kurýr na jih - 1928, román, který autor napsal v Africe, kde byl v té době ředitelem pouštního civilního letiště.
Noční let - román čerpá z jeho zkušeností ředitele společnosti Aeroposta Argentina, která dopravovala poštu na první velké jihoamerické letecké lince.
Země lidí - próza, která je souborem osmi statí a vzpomínek na zavádění prvních poštovních linek mezi Evropou a severní Afrikou, na průzkumné lety přes Saharu, Andy a Atlantský oceán, na havárie i život v poušti.
Válečný pilot - próza vydává svědectví o hrdinství konkrétních příslušníků letky 2/33.
Citadella - (posmrtně), nedokončená próza, která měla být filozofickým souhrnem jeho názorů a zkušeností.
MALÝ PRINC
• 1943, filozofická pohádka
• Literární druh – epika, literární forma – próza
• Doba děje není určena , místo je planeta Země (Sahara) a 7 jiných malých planetek
• Jednoduchý srozumitelný jazyk (dobré porozumění), převážně spisovná čeština
• Časté obrázky, které sám ilustroval
• Vyprávěno chronologicky, a ta část kde navštěvuje planetky je psána retrospektivně (vzpomíná, vrací se do minulosti)
• když vypravěč na začátku popisuje svoje dětství – mluví sám o sobě a sám za sebe – je použita Ich-forma – ta se pak objeví i v úplném závěru knihy (autor vzpomíná)
• častější je zde ale Er-forma, protože autor z větší části knihy popisuje samotného malého prince a jeho činy
• Velmi často se objevuje řeč přímá
• Objevují se vnitřní monology (když princ uvažuje o své květině)
• Řeč nepřímá – objevuje se pokaždé když opouští navštívenou planetku
• Metafora , přirovnání, personifikace, hyperbola , epiteton, oxymoron
• Hlavní myšlenka – vede člověka k zamyšlení nad pravými hodnotami života
• Téma – střet dětského světa se světem dospělých
• Žádné archaismy ani dlouhá souvětí
• Zfilmováno
• 27 kapitol
• Přeloženo do 190 jazyků
Postavy:
Malý princ – zdrženlivý, než něco řekne, důkladně si to rozmyslí, žije na planetce se svou ochočenou růží, touží všechno vědět – zvědavý, neustále se na něco ptá, upřímný, symbolizuje lidskou touhu po štěstí, lásce a naplněním životě
Letec – typický dospělý člověk, nedokáže pochopit některé věci dětí, jejich bezprostřednost a upřímnost, i když sám takový v dětství byl a dospělé nenáviděl, spřátelí se s Malým princem a snaží se o něm dozvědět co nejvíce informací Král - vládne celému vesmíru, každý ho musí poslouchat, neboť jsou jeho rozkaz rozumné, když se Malý princ rozhodne odejít, jmenuje ho svým vyslancem Domýšlivec - chce být všemi obdivován, ale žije na své planetce sám, neslyší nic, co není projevem obdivu Pijan - pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije Byznysmen - neustále zaneprázdněný počítáním hvězd, myslí si, že jsou jeho, přeje si je použít, aby mohl koupit více hvězd Lampář - žije na planetce, kde se den a noc střídají co minutu, musí lampu rozsvěcet, když je noc a zhasínat, když je den, bylo mu to nařízeno, když se planeta pohybovala rozumnou rychlostí, snaží se dodržet příkaz a bez odpočinku rozsvěcuje a zhasíná tu lampu Zeměpisec - všechen svůj čas tvoří mapy, nikdy neopouští svůj stůl k dalším objevům
Další postavy: liška, had"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535808a20c286.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Antoine_de_Saint_Exupery___Maly_princ.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse