Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Management cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Kategorie: Management, Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek, které uvádí management cestovního ruchu. Formou stručných odrážek seznamují se vznikem a vývojem managementu a typologií a systémem řízením cestovního ruchu. Popisují strategické řízení, myšlení a analýzu. Detailněji se věnují nejen plánování, organizování a vedení lidí, ale také kontrolování a controllingu, motivování, i rozhodování.

Obsah

1.
Vznik a vývoj managementu
1.1.
Systém řízení cestovního ruchu
1.1.1.
Teorie řízení a managementu
1.1.2.
Mechanismus řízení
1.1.3.
Úkoly managementu
2.
Cestovní ruch
2.1.
Typologie cestovního ruchu
2.2.
Systém řízení cestovního ruchu
3.
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
3.1.
Nástroje strategické analýzy
3.1.1.
Definice strategického řízení a jeho funkce v podniku
3.1.2.
Úrovně manažerského řízení a rozhodování
3.2.
Strategické myšlení
3.2.1.
Překážky strategického myšlení
3.2.2.
Cyklus strategického plánování
3.3.
Strategická analýza
3.3.1.
PEST analýza
3.3.2.
Analýza 4C
3.3.3.
SWOT analýza
3.3.4.
Analytické modely
3.3.5.
Alternativní strategie
3.3.6.
Výběr strategie
3.3.7.
Balanced scorecard (BSC)
3.4.
Plánování
3.4.1.
Prvky plánování
3.4.2.
Význam plánování
3.4.3.
Plánovací proces
3.4.4.
Druhy plánů
3.4.5.
Plánování scénářů
3.4.6.
Taktické podnikové plány
3.4.7.
Podnikové cíle
3.4.8.
Bariéry plánování
3.4.9.
Zásady efektivního plánování
3.5.
Organizování
3.5.1.
Organizační struktura
3.5.2.
Typy organizačních struktur
3.5.3.
Formální a neformální organizace
3.5.4.
Pracovní místa a popisy práce
3.5.5.
Produktivita
3.6.
Vedení lidí
3.6.1.
Teorie rysů
3.6.2.
Styl řízení
3.6.3.
Nové vedení
3.6.4.
Styl jednání podřízených
3.7.
Kontrolování a controlling
3.7.1.
Význam kontroly
3.7.2.
Kontrolní proces
3.7.3.
Slabiny kontrolních procesů
3.7.4.
Zásady efektivní kontroly
3.7.5.
Controlling
3.8.
Motivování
3.8.1.
Teorie motivace
3.8.2.
Základní otázky motivování v praxi
3.8.3.
Nástroje motivování
3.9.
Rozhodování
3.9.1.
Typy manažerských rozhodnutí
3.9.2.
Rozhodovací proces
3.9.3.
Rozhodování za rozdílných podmínek
3.9.4.
Rozhodovací pravidla
3.9.5.
Kvalita rozhodování
3.9.6.
Individualita při rozhodování
3.9.7.
Vztah k riziku

Úryvek

"Cestovní ruch
Činnost lidí, spočívající v cestování a pohybu v místech mimo místa jejich obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho uceleného roku za účelem využití volného času, obchodu a jinými účely.
Odvětví cestovního ruchu je v širším slova smyslu souhrn aktivit charakteru služeb stravovacích, ubytovacích, dopravních, informačních, směnárenských, služeb cestovních kanceláří, kulturně-rekreačních, rekreačně-zábavných a dalších aktivit s těmito službami souvisejících.

Typologie cestovního ruchu
 Druhy CR:
1. Dle místa realizace CR
2. Dle vztahu k platební bilanci státu
3. Dle délky trvání
4. Dle způsobu zabezpečení průběhu CR
5. Dle způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účast

 Formy CR:
1. Rekreační
2. Kulturně-poznávací
3. Lázeňsko-léčebná
4. Sportovně-rekreační
5. Spojené s profesními motivy
6. Seniorská
7. Mládežnická
8. Venkovská (agroturistika)
9. Další formy (nákupní, náboženská, sexuální, lovecká,…)

Systém řízení cestovního ruchu
□ Orgány a organizace v oblasti státní správy
 Centrální orgány (MMR)
 Regionální orgány (krajské úřady)
□ Orgány samosprávy (PPS ČR, města, obce, kraje, Svaz měst a obcí)
□ Regionální a občanská sdružení (KČT)
□ Profesní sdružení (ÚAMK, ACK, ATIC)


STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Nástroje strategické analýzy

Definice strategického řízení a jeho funkce v podniku
• Strategické řízení má pomoci podniku udržet nebo získat strategickou (konkurenční) výhodu a stanovit a v určeném čase dosáhnout (reálných) dlouhodobých cílů.
• Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé (strategické) cíle a strategie podniku tak, aby se naplno využili její zdroje v souladu s příležitostmi na trhu. (Počítat i s riziky, např. stavba hotelu – rezerva s dokončením stavby; posuny měnových kurzů – plánování další sezóny… ceníky atp.)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 24,5 strany. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse