Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management jakosti a systémy jakosti - přednášky

Management jakosti a systémy jakosti - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v bodech věnuje těmto okruhům z managementu jakkosti a systémů jakkosti.

Obsah

1.
Základní pojmy z oboru jakosti dle ČSN EN ISO 9000 (2001)
2.
Náklady spojené s jakostí
3.
PAF – prevention appraisal failure, hodnocení poruch
4.
Zmetek
5.
Ztráty
6.
Řízení kvality
7.
Evidence nákladů na jakost
8.
Taguchiho přístup k nákladům na jakost
9.
Zlepšování kvality
10.
Faktory ovlivňující kvalitu
11.
Systémy managementu kvality v podniku
12.
Analýza zlepšování procesů
13.
Variabilita jakosti
14.
Metoda ISHIKAWA
15.
Metoda DEMING
16.
Kontrolní tabulky
17.
Vývojové diagramy
18.
Postupové diagramy
19.
Histogramy
20.
Paretův diagram
21.
Diagram příčin a následků - rybí kosti
22.
Bodové diagramy
23.
Regulační diagramy
24.
Zajišťování jakosti v předvýrobních etapách
25.
Měření jakosti a spokojenosti zákazníků
26.
Postup měření spokojenosti zákazníka
27.
Analytické hodnocení spokojenosti
28.
Souhrnné hodnocení spokojenosti
29.
Důležité preventivní kroky při řízení jakosti návrhu
30.
Paretův diagram - vzor

Úryvek

"Zajišťování jakosti v předvýrobních etapách

- zajišťování jakosti návrhu a vývoje
- plánování jakosti
- materiály ve skriptech – kapitola 5.7,
- předvýrobní etapy – spirála jakosti,
o náplň činností při navrhování a vývoji – srovnání koncepce výrobku (služby), vytvoření konstrukční dokumentace (kusovníky,návody na použití, výkresy), projektování technologie (technologické postupy, montážní postupy, kontrolní postupy, manipulační postupy, balící předpis…), výroba prototypu, příprava sériové výroby a její rozběh (výroba ověřovacích sérií), dopředu musí být vypracován plán předvýrobní přípravy ve kterém se vymezí kontrolní body, které mají f-ci prevence, musí se říct co se bude ověřovat a jakými metodami, mělo by jít o nezávislé ověřování, musí být proveden záznam o průběhu ověřován a výsledcích ověřování, skupiny kontrolních aktivit – ověřování návrhu, jeho přezkoumání, má se provádět v ranných etapách projektování, verifikace návrhu – ověřování prototypu, testují se vlastnosti výrobku, validace návrhu – za spoluúčasti zákazníka, má ověřit jak se bude výrobek chovat ve sféře užití, jestli bude vyhovovat, viz net
o metody a techniky uplatňované při řízení návrhu a vývoje (preventivní) – QMD (dům jakosti), FMEA (pro analýzu rizik), FTA (analýza poruchovosti, analýza stromu poruch, failure tree analysis), DOE (design of experiments), POKA – YOKE (k minimalizaci výskytu chyb),
doporučuje se metody kombinovat,
QMD – viz net, duality function deployment, dům jakosti, rozvinutí požadavků zákazníků do požadavků kladených na předvýrobní etapy (navrhování výrobků a technologií), systematický postup, jehož smyslem je zabránit odklonu od požadavků zákazníka, transformace musí jít přes všechny etapy (viz výše), nejdříve se stanoví požadavky zákazníka (co chce), tyto se transformují do znaků výrobku (komponenty) – jak to zajistit, rozhoduje se kolik – stanovení konkrétních parametrů pro jednotlivá jak, pracuje se týmovým způsobem v soustavě matic, výsledek připomíná dům se střechou - proto dům jakosti, viz papíry z přednášky
FMEA – failure mode and effects analysis – analýza způsobů a důsledků poruch, analýza možností vad a jejich následků, porucha, vada – analyzujeme jakýkoli problém který by se mohl vyskytnout na výrobku při jeho výrobě ale i užití, identifikace rizik, ocenění rizik, návrh preventivních opatření k omezení výskytu rizik, po provedení opatření nové ohodnocení rizik po této změně, FMEA VÝROBKU – výrobek zkoumáme jako strukturovaný systém, začíná se u elementárních prvků, identifikují se možná rizika a zkoumá se jak se tento problém může dále šířit až do finálního výrobku,který dostává zákazník, FMEA PROCESU – zkoumá se jako struktura, proces je složený z operací, složky procesu – operace které na sebe navazují, FMEA SYSTÉMU – systém řízení organizace – organizace se skládá z útvarů
rizikové číslo je součinem výskytu a odhalitelnosti – viz papíry z přednášky
doporučuje se stanovit priority – vzít ty příčiny které mají rizikové číslo > 125 bodů

Měření jakosti a spokojenosti zákazníků


1. Spokojenost a loajalita zákazníka

Spokojenost zákazníka
- vnímání zákazníka týkající se splnění jeho požadavků. /ČSN EN ISO 9000:2000/

Stížnosti zákazníků jsou obvyklým ukazatelem nízké spokojenosti zákazníka, avšak stav bez stížností nevyhnutelně neznamená vysokou spokojenost zákazníka.

I když požadavky zákazníka byly se s ním dohodnuty a byly splněny, nezajišťuje to nevyhnutelně vysokou spokojenost zákazníka a jeho loajalitu.

Měření spokojenosti zákazníka neodráží plně všechny aspekty, které mohou do budoucna ovlivňovat postoje zákazníků k našim produktům. Navíc se orientuje jen na vlastní zákazníky a nechává stranou zákazníky potenciální.

V řízení jakosti je proto potřebné také:
- pracovat také s problematikou loajality (věrnosti) zákazníka,
- analyzovat tzv. hodnotu pro zákazníka (tj. zákazníkovo vnímání poměru mezi užitkem a náklady),
- zjišťovat, jak naši zákazníci vnímají naše konkurenty a jak cizí zákazníci vnímají naše produkty a procesy."

Poznámka

Některé z okruhů jsou doprovázeny grafy. Okruhy jsou nevyrovnané, některé jsou příliš stručné, jiné obsáhlé.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7109
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse