Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Managerské metody a techniky - skripta VŠB - Ekonomická fakulta pro rok 2007

Managerské metody a techniky - skripta VŠB - Ekonomická fakulta pro rok 2007

Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování výpisků ze skript určených pro předmět Managerské metody a techniky, kde jsou vysvětleny jednotlivé pojmy formou krátké poučky a definice.

Obsah

1.
Managerské mýty a reality
2.
Manažerské techniky
3.
Charakteristika manažerských technik (MT)
4.
Charakteristika systematických metod, .......
5.
Strategie plánování a její techniky
6.
Stanovení firemních cílů
7.
Formování strategického plánu
8.
Zavádění strategického plánu
9.
Hodnocení strategického plánu
10.
Monitorování MBO
11.
SMART
12.
SWOT analýza a její klíčové otázky + kvadranty
13.
Výběr strategií
14.
Strategické plánovací modely
15.
4 typy firem (obránci, prospektoři, ...)
16.
Konkurenční, portfoliový, model přežití a jejich aplikace
17.
Techniky řízení

Úryvek

"Strategie plánování a její techniky
(např.souboj 2 soupeřů - jeden prohraje a druhý vyhraje - a jak vyhraje - to většinou není už podstatné-to už je ta technika)

Strategii definujeme jako metodu konkurence.

Strategické řízení je soubor manažerských rozhodnutí a postupů, které určují dlouhodobý výkon firmy.
Strategicky řízená firma zahrnuje formulaci, zavádění a hodnocení strategického plánu.

Strategický plán firmy je systematický přehled odpovědí managementu na 3 základní otázky:
 formulaci Co budeme dělat a pro koho?
Určování cílů je obtížné a v jejich testování existuje řada kritérií, které jsou formulovány např.
- Pokrývají cíle hlavní charakteristiky naší práce?
- Poznám na konci období, zda bylo či nebylo dosaženo cíle?
- Jsou cílům přiřazeny určité priority?
- Jsou cíle koordinovány s ostatními manažery?
- Jsou příslušné předpoklady pro dosažení cílů jasně identifikovány?
- Mám dostatek zdrojů a dostatečnou pravomoc pro dosažení cílů?
▫ Stanovení (postup) individuálních cílů by měly zahrnout všechny pracovníky firmy a dohodnuté cíle mají být sepsány.
▫ Časové období má vztah k povaze činnosti a příliš krátké období neumožňuje realizovat rozsáhlejší projekty, příliš dlouhé období zase pracovníka málo motivuje.
▫ AJACOCA (Jakoka) ředitel firmy (Chrisler?) se setkával se svými podřízenými na začátku každého čtvrtletí.
▫ Je jisté, že v průběhu projednání se původní předložené cíle změní, zpravidla ve smyslu jejich větší náročnosti (vyšší objemy, kratší termíny …)

 zavádění (implementace) Jakých cílů chceme dosáhnout?
Nejčastěji příčinnou neúspěchu je nesprávná implementace a existuje návod jak se problémům vyhnout.

Seznámení s řízením podle cílů
- Představte MBO top managementu, je to pro zaměstnance více zavazující a ukazuje to na význam systému, který top management hodlá akceptovat.
- Vysvětlete na všech organizačních úrovních smysl MBO, lidé jsou ochotni podporovat něco, čemu rozumí a vidí jeho smysl. Ujistěte se, že každý chápe racionalitu MBO.
- Vyhýbejte se nadměrnému papírování, tzn. vytvořte jednoduché formuláře pro cíle a výkony a co je důležité jsou výsledky.
- Představte MBO postupně, tzn. začněte u top managementu a postupujte dolů až potom, co dosáhnete úspěchu. Nejdříve představte MBO v těch útvarech, které budou tomuto systému nejvíce nakloněny.

Dřív, než začnete cokoliv zavádět, se přesvědčte, že firemní klima je pro MBO připravené (autokratičtí manažeři potřebují výcvik). Někdy je nutné zavést komunikační kampaň, která by odstraňovala nedůvěru pracovníků.

 hodnocení strategického plánu-zpětná vazba
Jak budeme řídit podnikové činnosti, abychom dosáhli zvolených cílů?
▫ Má být prováděno pravidelně a obě strany (nadřízený i podřízený) srovnávají dohodnuté cíle s konkrétními výsledky (Ajacoca: „Nezasahovat příliš brzo, jestliže pracovník nekoná dobře, je lepší když pracovníci sami přijdou na správné řešení, nebo dokonce objeví novou variantu“).
▫ Hodnocení má dospět k dohodě jak dosáhnout lepších výsledků a nebo vytvořit nové cíle.

Tento plán je přehled odpovědí na 3 základní otázky:
 co budeme dělat a pro koho to budeme dělat
 jakých základních cílů chceme dosáhnout (obsáhnut území Ostrava-Poruba, nebo být špička v rámci Ostravy, ...)
 jak budeme řídit podnikové činnosti, abychom dosáhli zvolených cílů (např.za účelem maximalizace zisku)

Strategické plánování = vize:
 krátkodobá (cca. rok)
 střednědobá
 dlouhodobá

Strategické plánování je relativně novým pojmem. Zhruba před 30 lety se málokdo touto činností zabýval. Dnes je strategické plánování široce rozšířeno a mnoho firem vytvořilo útvary, které se zabývají pouze tvorbou strategických plánů.

Důvod zájmů o strategické plánování
- Relativní růst mnoha firem vede k potřebě větší koordinace mezi firemními činnostmi. Strategický plán pomáhá manažerům pochopit, jak jsou jednotlivé útvary navzájem propojeny.
- Druhým hlavním důvodem je růst nejistoty a plánování. Strategické plánování je významné tím, že propojuje cíle firmy s jeho okolím. Je-li firemní prostředí absolutně jisté, tzn.že se nemění, je strategické plánování pro firmu méně důležité.

Komponenty (složky) strategického plánování
- Strategické plánování se skládá z několika klíčových částí, které jsou vzájemně propojeny a poskytují managerům systematickou metodu pro formulování, výběr a zavádění strategií.

Definice účelu a poslání (vize firmy)
- Je pro managery počáteční bod při formulování strategického plánu. Musíme si uvědomit na co ta firma je.
- Tato vize firmy definuje trhy, výrobky a okruhy působnosti, ve kterých se bude firmy pokoušet uspět.
- Slouží jako návod pro vytyčení strategických a operativních cílů, kterých má být dosaženo (pro nás: operativní cíl=udělat zkoušky u bakaláře a inženýrské, strategický cíl=doklepat těch 5 let, nerozvést se)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse