Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažer a jeho schopnosti

Manažer a jeho schopnosti


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se pokouší vystihnout osobnostní rysy úspěšného manažera, zejména jeho schopnosti a dovednosti. Po nastínění manažerské role a autority spjaté s touto pozicí se stručně věnuje jednotlivým schopnostem, předpokladům a činnostem dobrého manažera. Od technických, komunikačních, psychologických či řídících dovedností přechází k formulaci principů manažerské praxe. Ačkoli upozorňuje, že platnost tohoto typu návodů bývá lokálně omezená, poskytuje přehled několika zásad tvořících univerzální know-how manažerské pozice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Autorita manažera
3.
Dovednosti a schopnosti manažera
3.1.
Manažer jako vyjednavač a vůdce
3.2.
Technické dovednosti
3.3.
Dovednosti v jednání s lidmi
3.4.
Koncepční dovednosti
3.5.
Schopnost empatie
4.
Kvality manažera dle J. S. Livingstona
5.
Vrozené a získané předpoklady manažera
6.
Další schopnosti manažera
6.1.
Aktivita a schopnost předávat pozitivní energii
6.2.
Schopnost stanovit reálné cíle
6.3.
Ukázka špatné komunikace řídícího pracovníka s podřízeným
7.
Zásady manažerské praxe
7.1.
Rady pro úspěšnou manažerskou praxi a jejich lokální omezenost
7.2.
Základní know-how manažerské pozice
7.3.
Obecná pravidla pro komunikaci
8.
Závěr

Úryvek

"Každý člověk se díky tomu, že žije ve společnosti, dostává do situací, ve kterých je buď někým řízen anebo sám někoho řídí.
Nejjednodušší vysvětlení zní, že manažer je člověk, kterému je svěřen tým spolupracovníků, s jehož pomocí realizuje stanovené cíle. V tomto případě vycházíme z takzvané formální autority. Otázkou je, jak tato autorita je vnímána a akceptována ostatními. Je-li manažer vnímám pozitivně, může získat autoritu jako osobnost nebo autoritu na základě svých znalostí. Autorita na základě znalostí je velmi důležitá, vedoucí pracovník získává vážnost a uznání, spolupracovníci ho berou jako odborníka. Čím je manažer v organizaci výše, tím více se musí zabývat koncepčními otázkami a bude mít méně času sledovat novinky ve svém oboru. Kvalitní manažer musí mít ve svém týmu větší odborníky, než je on sám.

Manažer musí být dobrý vyjednávač a vůdce, což je v podstatě náročnější než být odborníkem. Některé výzkumy ukazují, že mnozí uznávaní odborníci v řídící funkci neuspěli. Jejich slabinou je přílišný individualismus, nezájem o spolupracovníky, nedostatek taktu při argumentaci nebo nerozhodnost. Jinak řečeno, přestože měli autoritu odborníka, nezískali autoritu jako vůdčí osobnost.

Jde o technické dovednosti, neboli-li – schopnosti využívat postupy, znalosti a techniky teoretických a praktických disciplín, využívat specializované pracovníky, manažer musí mít specifické dovednosti technického rázu stejné, jako mají lidé, které řídí. Je to proto, aby dokázal zabezpečovat provádění prací.
Dále o lidské dovednosti – schopnost spolupracovat, chápat a efektivně komunikovat a motivovat ostatní pracovníky. Tyto dovednosti jsou nejdůležitější pro provozního manažera.
A v neposlední řadě o koncepční dovednosti – schopnosti řídit, integrovat a vzájemně užitečně slaďovat zájmy a aktivity, které v podniku probíhají.

Je důležité ovládat další manažerskou vlastnost – schopnost empatie. Dokázat se vcítit do postavení druhého, umět odhadnout jeho potřeby. Lidé nejsou stroje. Mají své názory a problémy, na které je třeba reagovat. Nechceme-li druhého pochopit, nemůžeme se divit, že ani on nechápe nás. I ten nejvytíženější manažer by si měl udělat čas na to, aby se svými lidmi mluvil. Manažer, který se dokáže snížit ze své šéfovské pozice najít za pracovníky do terénu, projeví svou vstřícnost a je mnohem lépe vnímám. Komunikace s pracovníky by se při takové obhlídce neměla obejít bez projevů uznání. Pochval, je-li opodstatněná je nejen uznáním předešlého, ale motivuje k ke splnění dalšího úkolu. Své postavení lze také upevnit i určitými zvláštní,i výhodami, které svým lidem manažer poskytuje. Do této kategorie může patřit mimořádná dovolená, zahraniční stáž, další vzdělávání a podobně. V tomto případě musí manager umět odhadnout, která z výhod dotyčného pracovníka nejvíce ovlivní. "

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby. Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1/2 strany.
Práce je částečně kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22783
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse