Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerská kultura a etika v konkrétní firmě

Manažerská kultura a etika v konkrétní firmě


Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce zachycuje některé aspekty firemní kultury a etiky ve firmě provozující zdravotnická zařízení. Z pozice zaměstnance středního managementu autor popisuje a hodnotí reálné manažerské postupy a praktiky v oblasti přístupu k zaměstnancům či práce s financemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přiblížení firmy
3.
Využívání institutu náhradního plnění
4.
Přístup ke starším zaměstnancům
5.
Řízené informování
6.
Odměňování, financování
7.
Přesčasy, bonusy
8.
Další vazby firmy
9.
Závěr

Úryvek

"V rámci této seminární práce bych se chtěl zamyslet nad kulturou a etikou jedné společnosti ve které jsem působil téměř dva roky. Pracoval jsem zde ve středním managementu, tudíž jsem byl v přímém kontaktu jak s "mocí výkonnou", tak s "mocí zákonodárnou". Toto nebyla moje první zkušenost na manažerské pozici ani první společnost u které jsem působil.
Již od roku 1996 pracuji ve farmaceutickém průmyslu, nebo ve zdravotnictví na různých pozicích. Tudíž do této společnosti jsem nastupoval s poměrně jasnou představou a cíly. Jednalo se o holding a já působil v části, která funguje jako nestátní zdravotnické zařízení. Firma působila v oblastí provozování dvou vlastních zdravotnických zařízení v Praze. Také zastřešovala smluvní sít zdravotnických zařízení v celé České republice v počtu cca 1500. Tuto část jsem měl na starosti. Jednalo se o zdravotnická zařízení všech velikostí od maséra v malé obci až po velkou krajskou nemocnici.
Dle mých zkušeností při utváření firemní kultury a etiky hrají roli v zásadě dva faktory. Jsou to přímé požadavky dané společnosti a lidé, které naplňují nebo modifikují tyto požadavky. Někdy na venek deklarované úžasné etické zásady jsou pouze formalitou. Tato firma dokonce zaměstnává tělesně postižené spoluobčany, což záležitost velice etická a záslužná. Bohužel firmě jde hlavně o využívaní institutu náhradního plnění. Manažeři ze všech součástí holdingu mají na starosti několik těchto lidí. Bez proškolení jak s nimi pracovat, navíc pracují za nízké mzdy (brutto 12 tisíc Kč). To vše s dovětkem, že jsou jako figurky na šachovnici a je s nimi šoupáno dle potřeb i nálad. Sám jsem měl v oddělení 4 handicapované. Byl jsem nucen k praktikám, které rozhodně nepatřili mezi etické a byl to jeden z důvodů proč jsem nakonec společnost opustil.
Nejhorší na zde popisovaných událostech je, že mluvíme o zdravotnickém zařízení, které se kromě jiného chlubí nadstandardní zdravotní péčí... Další kategorií v rámci firemní kultury a etiky je přístup k zaměstnancům 50+. Bez toho, že bych tady rozebíral lidský "přístup" napíšu pouze to, o co jsem byl přes rok vedením žádán...Neboli spíše tlačený k tomu abych tyto lidi vyhodil a nahradil mladými,
hezkými....katastrofa. 2x jsem v podstatě podlehl a čekal na chyby těchto lidí abych vyhověl řediteli. Dnes to vnímám jako jedno z mých největších pochybení v mém profesním životě. U třetího v pořadí jsem se již postavil na zadní. Oba starší zaměstnanci, kteří museli odejít jsou se mnou do dnešního v kontaktu a chtěli by nadále pokračovat v nějaké formě spolupráce s mojí osobou."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
V textu se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f69cb4b81eba.zip (273 kB)
Nezabalený formát:
Mng_kultura_etika_ve_firme.pdf (284 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse