Manipulace


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje pojem manipulace. Poté předvádí a vyhodnocuje karetní test. V závěru z něj vyvozuje možný užitek pro manažerskou manipulaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Manipulace-teorie
3.
Karetní manipulace
4.
Test
5.
Vyhodnocení testu
6.
Závěr a užitek plynoucí pro manažerskou komunikace
7.
Použité zdroje

Úryvek

“Manipulace – teorie

Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob.

Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy.
Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce bránit.

Karetní manipulace

Zde je příběh, který je velmi důležitý pro vykonání tohoto testu. Dávejte proto prosím u čtení tohoto příběhu velký pozor.
Příběh:
Odmalička si rád hraji s kartami. Líbil se mi žolík, kanasta, prší i sedma, ale nejvíce mě uchvátila karetní kouzla. Vzpomínám si, že jsem jednou na základní škole, jako malý kluk, pomáhal vyklízet velmi starou a zaprášenou knihovnu s prožranýma knížkami od myší, které se vyhazovaly do kontejneru. Mezi těmito knížkami jsem našel jednu, poměrně zachovalou, která popisovala několik karetních triků. Schoval jsem si ji pod tričko a doma s chutí prostudoval. Záhy jsem ale zjistil, že to nejsou žádná ohromující a efektní zaklínadla, ale že je k těmto trikům potřeba dosti zručnosti. A protože jsem byl líné dítě, které chtělo všechno získat ihned a bez práce, naučil jsem se jen jeden nejlehčí kousek, který se jmenoval „Mizející dáma“, a zbytek pustil k vodě. S tímto trikem jsem pak slavil úspěchy na mnohých táborech a školách v přírodě, ale ze všeho nejdůležitější pro mě bylo poznání, že to, co ostatní mohou považovat za nadpřirozeno, je dáno pouze potřebnými znalostmi, zručností, dokonalou prezentací a správným provedením – a k tomu je potřeba vždy určitého cviku.

Aniž by jste o tom věděli, tak jsme Vám tímto příběhem vložili do hlavy konkrétní kartu, ke které se vás nyní pokusíme navést."

Poznámka

Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47fb9a71a8163.zip (171 kB)
Nezabalený formát:
Manipulace.doc (205 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse