Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marcus Tulius Cicero: O povinnostech - slovensky

Marcus Tulius Cicero: O povinnostech - slovensky

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá dílem O povinnostech Marca Tulia Cicera. Autor nejdříve představuje životopisné údaje a poté následně rozebírá obsah knihy, která popisuje ve třech částech, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat. V první části Cicero vysvětluje spravedlnost, štědrost, nabádá k dobročinnosti a k lepšímu chování mezi lidmi navzájem. Druhá kniha je uvozena objasněním, co je to prospěch. Třetí Ciceronova kniha začíná zamyšlením spisovatele nad svým vyloučením z politického života. Dále představuje, co je to čestné jednání a uvádí příklady nečestného jednání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Životopis
3.
Obsah knihy
3.1
První kniha
3.1.1
Povinnost
3.1.2
Podstata dle Cicera
3.1.3
Další rysy člověka
3.2
Druhá kniha
3.2.1
Dělení rozumných lidí podle Cicera
3.2.2
Štědrost
3.3
Třetí kniha
3.3.1
Vyloučení Cicera z politického života
3.3.2
Čestné jednání
3.3.3
Příklady nečestného jednání
4.
Závěr

Úryvek

"Pri stanovení pojmu povinnosť kladie dve základné otázky. Prvá je určenie najvyššieho dobra, druhou myslí pravidlá ktorými by sa mohli po všetkých stránkach riadiť naše životné praxe. Pojem povinnosť sa delí do dvoch skupín, do povinnosti strednej – čin pre ktorý môžeme uviesť presvedčivý dôvod a dokonalej – pravý čin. Dozvieme sa, že za veľkú chybu považuje pominutie niečoho pri delení. Tým má na mysli, že Panaitia pri svojom rozdelení myslenia ľudí, keď sa chystajú k nejakému činu, na tri skupiny zabudol na ďalšie dva delenia, a to ktorý zo dvoch možných čestných činov je čestnejší a podobne aj v prípade dvoch prospešných činov. Ďalšia Cicerova úvaha je vo svojej podstate veľmi banálna, avšak to nijako neznižuje jej význam. Porovnáva tu človeka a zviera. Obidvaja majú od prírody veľa spoločných znakov, napríklad ochranu svojho života a tela, vyhýbanie sa škodlivého, pohlavný pud, získavanie potravy, … Avšak najväčší rozdiel spočíva v tom, že zviera na rozdiel od človeka žije len v prítomnosti, ale človek ktorý je obdarený rozumom, vníma dejovú následnosť, vidí príčiny vecí, porovnáva podobné javy, ...
Cicero delí podstatu na štyri zložky. Prvá spočíva v poznaní pravdy, má tým na mysli prirodzenú ľudskosť, túžbu po poznaní. Pokiaľ v tomto niekto vyniká považujeme to za čosi pekné, naopak neistotu, omyl, nevedomosť a klam považujeme za zlo. Cicero upozorňuje, aby sme nepokladali veci nezistené za zistené a nevynakladali veľa úsilia na otázky síce ťažké, ale celkom bezvýznamné. Druhou zložkou je ľudská družnosť a spoločenstvo života. Pod týmto si predstavujeme spravodlivosť a dobročinnosť. Príkazom spravodlivosti je tá skutočnosť, aby človek neškodil inému človeku a aby užíval spoločných statkov ako spoločných a súkromných ako súkromných. Za základ spravodlivosti považuje vernosť, teda stálosť a pravdivosť v sľuboch. Naopak nespravodlivosť rozlišuje dvojako, prvá je to, že sa ľudia dopúšťajú krivdy na druhých a druhá pokiaľ krivde nebránia, aj keď tak urobiť môžu. „Ak niekto krivde nebráni a neprekáža jej, aj kde môže, dopúšťa sa takého hriechu ako keby zradil rodičov, priateľov alebo vlasť.“ Ako dôvod, prečo sa obrana druhých a povinnosti pomôcť im zanedbáva, uvádza, že si ľudia nechcú robiť nepriateľov, podstúpiť námahu, vziať na seba peňažné výdavky, ... Samozrejme Cicero berie do úvahy aj skutočnosť, že sa vyskytujú takéto okolnosti a dodržanie sľubu by bolo k neprospechu tých, ktorým sme sľub dali alebo pokiaľ dáme prednosť povinnosti väčšej pred menšou. V prípade dobročinnosti a štedrosti nie je podľa Cicera ľudskej povahe nič primeranejšieho, ale musíme si ctiť niektoré výhrady. Naša dobročinnosť nesmie byť na škodu tým, ktorým ju preukazujeme, rovnako tak nemôže byť na škodu iným ľudom, nemôže prevyšovať naše prostriedky a hlavne sa každému musí dostávať toľko koľko si zaslúži. V prípade, že by sme chceli byt viac dobročinný, než nám dovoľuje náš majetok, považuje to tiež za nespravodlivosť, pretože na úkor ostatných sme nespravodlivý k našim najbližším, pretože majetok má byť zanechaný práve im. V každom prípade máme najprv pomáhať tým, čo našu pomoc potrebujú najviac. Cicero predkladá pekný citát, ktorý predniesol Ennius: „Kto blúdiacemu vľúdne cestu ukáže, to ako keby mu svetlo zapálil, nič menej mu svietiť nebude ak zapáli aj druhému.“ Tento príklad jasne dokazuje, že sa môžeme venovať aj inému bez toho aby sme utrpeli nejakú škodu. Ako ďalšiu povinnosť uvádza že je nutné zachovávať mier aj v prípade trestu, teda napríklad ušetriť nepriateľa pokiaľ si vo vojne nepočínal kruto a neľudsky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20881
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse